У БІНПО ВІДБУЛОСЬ ПЛАНОВЕ ЗАСІДАННЯ
ВЧЕНОЇ РАДИ

29.09. 2022

28  вересня 2022 року відбулося планове засідання Вченої ради БІНПО.

У засіданні взяли участь 15 членів Вченої ради. На Вченій раді БІНПО були присутні: Наталія Кійко, голова студентського самоврядування, Лідія Горошкова, ключовий стейкголдер БІНПО.

На засіданні розглянуто питання порядку денного: інформаційно-ресурсне забезпечення моніторингу якості підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах цифровізації економіки і суспільства; використання комп’ютерно орієнтованих педагогічних систем, цифрових освітніх ресурсів і засобів навчання при підготовці і ПК фахівців; робота Відбіркової комісії і результати Вступної кампанії у 2022 році.

Вікторія Сидоренко, директорка БІНПО, виступила із доповіддю: “Про інформаційно-ресурсне забезпечення моніторингу якості підготовки та підвищення кваліфікації фахівців в умовах цифровізації економіки і суспільства”. Вікторія Вікторівна наголосила, що метою моніторингу має бути не пошук проблем, а винайдення ефективних та випереджувальних рішень, як покращити роботу педагога і закладу загалом. Акцентувала увагу на тому, що в межах моніторингу якості на базі БІНПО щорічно проводяться репрезентативні моніторингові дослідження й оцінювання рівня задоволеності замовників (споживачів) освітніх послуг підвищення кваліфікації фахівців ЗП(ПТ)О, які спрямовуються на отримання даних про кількісно-якісні показники задоволеності різних категорій слухачів та аналіз їхньої динаміки.

Світлана Сажко, завідувачка навчального відділу, презентовала результати проведення заключного моніторингу серед слухачів курсів підвищення кваліфікації.

Андрій Єрмоленко, відповідальний секретар Відбіркової комісії, звітував про роботу Відбіркової комісії і результати Вступної кампанії у 2022 році. Члени Вченої ради заслухали та проаналізували перспективи профорієнтаційної роботи БІНПО, серед яких: налагоджування роботи щодо проведення профорієнтаційної роботи із педагогічними працівниками закладів фахової передвищої та професійно-технічної освіти, посилення інформаційної роботи із слухачами курсів підвищення кваліфікації щодо інформування про можливості здобуття другої вищої освіти у БІНПО.

Оксана Петрушак, завідувачка відділу сучасних технологій виробництва,  виступила із доповіддю: “Про  діяльність відділу сучасних технологій виробництва БІНПО у 2022 році”. Доповідачка зазначила сильні та слабкі сторони, окреслила перспективи діяльності відділу сучасних технологій виробництва, серед яких: співпраця з тьюторами, зустріч під час вирішення організаційних питань з інформацією про відділ; розсилка запрошень про співпрацю в вайбер-групах; на етапі рецензування випускних робіт; оновлення заставок розділів на платформі “Профосвіта”.

Під час засідання Вченої ради було прийнято низку стратегічних рішень для подільшого функціонування Інституту в період воєнного стану та повоєнного відновлення країни.