У БІНПО ВІДБУЛОСЬ ЗАСІДАННЯ РАДИ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

26.09. 2022

23 вересня 2022 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України відбулося перше в навчальному році засідання Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти.

Оновлений склад Ради розпочав свою роботу з розгляду нагальних питань порядку денного:

1. Затвердження плану роботи Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти на 2022/2023 навчальний рік.

2. Про результати проведення процедури акредитації освітніх програм для здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальностями 011 Освітні, педагогічні науки, 053 Психологія, 073 Менеджмент. План коригувальних дій.

3. Формування переліку дисциплін вільного вибору для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальностями 011 Освітні, педагогічні науки, 053 Психологія, 073 Менеджмент на 2022/2023 н.р.

Голова Ради, завідувач кафедри педагогіки, психології та менеджменту Володимир Кулішов привітав усіх присутніх з початком роботи Ради у новому навчальному році, представив нових членів Ради та акцентував увагу  на тих актуальних питаннях, які винесені для обговорення в плані роботи Ради на 2022/2023 навчальний рік.

Гаранти освітніх програм БІНПО Ігор Грозний, Володимир Кулішов, Наталія Торба презентували результати проведення процедури акредитації освітніх програм для здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальностями 011 Освітні, педагогічні науки, 053 Психологія, 073 Менеджмент, та відповідний план їх удосконалення на 2022/2023 навчальний рік. Гаранти програм акцентували увагу присутніх на проблемах, з якими стикнулися проєктні групи під час процедури акредитації, окреслили шляхи і конкретні подальші дії щодо вдосконалення освітнього процесу.

Було обговорено та затверджено перелік дисциплін вільного вибору для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальностями 011 Освітні, педагогічні науки, 053 Психологія, 073 Менеджмент на 2022/2023 н.р., надано пропозиції щодо вдосконалення процедури обрання вибіркових дисциплін та механізмів розвитку індивідуальної освітньої траєкторії у БІНПО.

Постійне підвищення якості освітньої діяльності Інституту є одним із ключових пріоритетних напрямів його діяльності.

Відтак у роботі Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти в новому 2022/2023 навчальному році заплановано велику кількість питань, які потребують розгляду, вирішення та контролю.