ВІТАЄМО ВСТУПНИКІВ НА МАГІСТЕРСЬКІ ПРОГРАМИ  З УСПІШНИМ СКЛАДАННЯМ ФАХОВИХ ІСПИТІВ

23.09. 2022

Із 19 по 21 вересня 2022 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України проведено фахові іспити для вступники на магістерські програми за спеціальностями 053 «Психологія» та 073 «Менеджмент».

Мета фахових іспитів: з’ясувати рівень теоретичних знань та практичних навичок вступників, яких вони набули під час навчання на освітньому ступені/рівні бакалавра, спеціаліста/магістра з метою формування рейтингового списку та конкурсного відбору вступників на навчання за освітнім ступенем магістра в межах ліцензованого обсягу.

До складу фахових атестаційних комісій увійшли:

  • за спеціальністю 053 «Психологія»: Володимир Кулішов, завідувач кафедри педагогіки, психології та менеджменту, кандидат педагогічних наук, доцент; Наталія Торба, доцентка кафедри педагогіки, психології та менеджменту, кандидатка психологічних наук, доцентка; Алла Лукіянчук, доцентка кафедри педагогіки, психології та менеджменту, кандидатка психологічних наук, доцентка;
  • за спеціальністю 073 «Менеджмент»: Володимир Кулішов, завідувач кафедри педагогіки, психології та менеджменту, кандидат педагогічних наук, доцент; Ігор Грозний, професор кафедри педагогіки, психології та менеджменту, доктор економічних наук, професор; Ольга Фархшатова, доцентка кафедри педагогіки, психології та менеджменту, кандидатка економічних наук.

15 вересня під час консультації абітурієнти мали можливість детально ознайомитися із порядком проведення фахових іспитів та критеріями оцінювання, переліком тем, у межах яких перевіряються теоретичні знання та сформовані компетентності з навчальних дисциплін.

19, 20 і 21 вересня вступники на магістерські програми за спеціальністю 053 «Психологія» та 073 «Менеджмент» (спеціальності «Адміністративний менеджмент» та «Управління навчальним закладом») складали фахові іспити.

Вступники продемонстрували високий рівень знань, обсяг яких визначається змістом відповідних програм. Абітурієнти успішно впоралися із поставленими завданнями, отримали позитивні оцінки.

Висловлюємо вдячність нашим вступникам-2022 першої хвилі за неймовірне почуття професійного задоволення від почутих відповідей, а також за шалений рівень мотивації долучитися до нашої великої професійної родини БІНПО!

До зустрічі під час освітнього процесу у стінах тепер вже і Вашого -Білоцерківського інституту непевної професійної освіти!