У БІНПО ВІДБУЛАСЯ ГОСТЬОВА ЛЕКЦІЯ: «ЛОГІСТИКА ВІЙНИ ТА МИРУ» ДЛЯ МАГІСТРІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 073 МЕНЕДЖМЕНТ

20.09. 2022

19 вересня 2022 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України відбулася гостьова лекція на тему: «Логістика війни та миру».Гостьова лекція відбулась у рамках наукового співробітництва та взаємообміну досвідом БІНПО із Національним університетом «Києво-Могилянська академія».

Участь у заході взяли участь  науково-педагогічні працівники Інституту, у тому числі члени проєктних груп освітньо-професійних програм «Управління навчальним закладом» та «Адміністративний менеджмент», а також здобувачі освітнього ступеня «магістр» спеціальності 073 Менеджмент.

Гостьову лекцію провела Лідія Горошкова, докторка економічних наук, професорка кафедри екології Національного університету «Києво-Могилянська академія».

На гостьовій лекції були присутні викладачі і студенти із 16 закладів вищої освіти, зокрема Національний університет «Запорізька політехніка», м.Запоріжжя, Національний університет «Дніпровська політехніка», м.Дніпро, Ужгородський національний університет, м.Ужгород, Одеський державний екологічний університет, м.Одеса, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», Приазовський державний технічний університет (м.Маріуполь-м.Дніпро), Маріупольський державний університет, м.Київ, Університет фіскальної служби України, м.Ірпінь Київської обл., Харківський інститут Міжрегіональної академії управління персоналом, м.Харків, Харківський національний університет ім В.П. Каразіна, м.Харків.

Мета гостьової лекції: провести аналіз історичних аспектів  становлення і розвитку логістики як науково-практичного напряму, генезіс її входження в людське буття, її значення і роль у взаємовідносинах людей в економічному бізнес-середовищі та  «мистецтва управління» війнами і збройними конфліктами.

Під час гостьової лекції Лідія Анатоліївна ознайомила присутніх з історичними аспектами становлення і розвитку логістики, найбільш видатними діячами минулого (Сунь-Цзи, Юлій Цезар, Дуайт Ейзенхауер та інші), які зробили внесок у становлення логістики як науки та запропонували нестандартні логістичні рішення.

У практичному контексті проведено аналіз ситуації щодо впливу війни на логістичну інфраструктуру України, оцінені збитки та визначені можливості її повоєнного відновлення на системних засадах з урахуванням досвіду Європейських країн. Особливу увагу лекторка приділила сучасній військовій логістиці – закордонній і вітчизняній, наголосила на важливій ролі логістичних ланцюгів у діяльності збройних сил та наголосила на тих проблемах, які сьогодні існують у логістиці військового часу.

Після закінчення лекції здобувачі освіти мали змогу поставити запитання та отримати вичерпні відповіді за тематикою гостьової лекції.

Щиро дякуємо Лідії Анатоліївні та всім організаторам гостьової лекції за цікавий і корисний матеріал.