НА КОНФЕРЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ ОБРАНО СТУДЕНТСЬКУ КОЛЕГІЮ БІНПО

16.09. 2022

15 вересня 2022 року в Міжнародний день демократії у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України відбулася конференція студентів Інституту.

Мета проведення конференції: обрання студентської колегії БІНПО.

Відповідно до «Положення про студентське самоврядування у БІНПО» самоврядуванняу Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти – це самостійна громадська діяльність здобувачів освіти по реалізації функцій управління закладом вищої освіти, яка визначається адміністрацією і здійснюється студентами відповідно до мети і завдань, що стоять перед студентськими колективами.

Участь у конференції взяли здобувачі освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальностями 011 Освітні, педагогічні науки, 053 Психологія, 073 Менеджмент, представники адміністрації БІНПО (директорка Вікторія Сидоренко, во заступника директора з навчальної роботи Євгеній Івашев), завідувач кафедри педагогіки, психології та менеджменту Володимир Кулішов, доцентка кафедри педагогіки, психології та менеджменту Алла Лукіянчук.

Модератором конференції студентів Інституту було обрано Оксану Петрушак, студентку 2 курсу магістратури спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки.

Основним завданням конференції студентів БІНПО стало обрання голови колегії студентського самоврядування. Свої кандидатури та програми представили 5 претендентів: Дар’я Лук’янчикова, студентка 2 курсу магістратури спеціальності 073 Менеджмент; Вікторія Білецька, Наталія Кійко, Наталія Бровченко, студентки 2 курсу магістратури спеціальності 053 Психологія; Анастасія Скрипник, студентка 2 курсу магістратури спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки. Усі кандидатки висловили власне бачення ролі і функцій органів студентського самоврядування у роботі і житті Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти.

Шляхом таємного голосування рахунковою комісією було визначено переможця. Головою студентської колегії обрано Наталію Кійко, студентку 2 курсу магістратури спеціальності 053 Психологія. 

Щиро вітаємо пані Наталію та бажаємо успіхів на новій посаді!