ЗАПРОШУЄМО ВЗЯТИ УЧАСТЬ У ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ПОСЛУГ ТА НАРОДНИХ РЕМЕСЕЛ В УМОВАХ ВОЄННОГО ТА ПОВОЄННОГО ЧАСУ»

16.09. 2022

ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти
ДЗВО “УМО” НАПН України

запрошує Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції

«ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ПОСЛУГ ТА НАРОДНИХ РЕМЕСЕЛ В УМОВАХ ВОЄННОГО ТА ПОВОЄННОГО ЧАСУ»,

яка відбудеться 22 вересня 2022 року об 11:00

Мета проведення заходу: обговорення сучасних організаційно-методичних засад впровадження та реалізації інноваційних технологій у професійній підготовці фахівців сфери послуг та народних ремесел в умовах воєнного та повоєнного стану.

Формат заходу: до участі в Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції запрошуються науково-педагогічні працівники закладів вищої та післядипломної освіти, методисти обласних навчально-методичних центрів професійно-технічної освіти, педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти, здобувачів освіти та центрів народної творчості, роботодавці та ключові стейкхолдери.

Питання для обговорення на Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції:

 1. Рекреаційно-туристичний потенціал регіонів України: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку.
 2. Підготовка фахівців сфери послуг та народних ремесел в умовах соціально-економічних трансформацій: виклики, зміст, акценти.
 3. Особливості підготовки фахівців сфери послуг, підприємств туристичної індустрії та народних ремесл в умовах воєнного стану та повоєнного відновлення країни.
 4. Розвиток професійних компетентностей фахівців сфери послуг та народних ремесел шляхом формальної, неформальної та інформально їосвіти.
 5. Методика формування soft skills у системі професійної підготовки фахівців сфери послуг і туризму.
 6. Національні народні ремесла як складник креативних індустрій України.
 7. Школи народних ремесел – чинник культурного та соціально-економічного розвитку України, удосконалення технічної та технологічної майстерності фахівця.
 8. Розвиток творчості здобувачів освіти в позааудиторній роботі закладів освіти.
 9. Механізми партнерства закладів освіти, роботодавців і ключових стейкголдерів при підготовці фахівців сфери послуг і народних ремесел.
 10. Інклюзивне навчання фахівців сфери послуг та народних ремесел в умовах війни.

Офіційні мови конференції: українська, англійська.

Для реєстрації та участі у Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції просимо до 20 вересня 2022 року:

 • пройти реєстрацію за посиланням: https://forms.gle/8b8yE3yW5b6EM9VM7;
 • надіслати текст доповіді, презентаційні матеріали (за умови виступу на пленарному засіданні);
 • надіслати тези для розміщення в електронному збірнику матеріалів конференції.

Робота конференції передбачає проведення пленарного засідання в режимі онлайн за посиланням: https://meet.google.com/vps-tgeu-twq. Загальний доступ до трансляції буде відкрито на платформі YouTube за посиланням:https://youtu.be/pihCX9E6Pko

Учасникам пленарного засідання розсилку посилання для підключення та інструкцію буде здійснено 20 вересня 2022 року.

Тези доповідей учасників будуть розміщені в електронному збірнику матеріалів Усеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції.

Реєстрацією на участь у конференції автори висловлюють згоду на розміщення доповідей, презентаційних матеріалів у мережі Інтернет. Матеріали розміщуються в авторській редакції.

Надіслані матеріали будуть розміщені на освітньому порталі Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти за посиланням: https://profosvita.org/course/index.php?categoryid=187. Учасники конференції, які брали участь у пленарному засіданні або надіслали матеріали до збірника, отримають сертифікат учасника та електронний збірник матеріалів Усеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції.

Доповіді та презентаційні матеріали для участі необхідно надсилати за електронною адресою: mpo_orgkomitet@ukr.net з поміткою «До участі у Всеукраїнській науковопрактичній інтернет-конференції» до 20.09.2022 р.

ВИМОГИ ДО ЕЛЕКТРОННОГО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ (ТЕЗ) КОНФЕРЕНЦІЇ:

Матеріали будуть розміщені в авторській редакції. Доповіді учасники подають українською або англійською мовами на сторінках формату А4 обсягом до 5 сторінок, відстань між рядками – 1,5 інтервал комп’ютерного стандарту, шрифт TimesNewRoman, кегель 14; поля: верхнє, нижнє, ліворуч, праворуч – 20 мм.

Перший порядок: Назва доповіді, вирівнювання посередині, текст напівжирним шрифтом, усі великі літери.

Другий порядок: Прізвище та ініціали автора, текст напівжирним курсивом; науковий ступінь, наукове звання, посада, місце роботи курсивом.

Далі – текст доповіді із посиланнями на використані джерела.

Список літератури – подається в кінці тез та оформлюється відповідно до стандарту ДСТУ 8302:2015

Приклад:

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ ТЕОРЕТИЧНОГО НАВЧАННЯ

Петренко С. П., викладач професійно-теоретичної підготовки Білоцерківського професійного ліцею (м. Біла Церква, Київська обл.)

ТЕКСТ ДОПОВІДІ

Список літератури (за необхідності)

Додатки (за необхідності)

Доповіді та презентаційні матеріали для участі необхідно надсилати за електронною адресою: mpo_orgkomitet@ukr.net з поміткою «До участі в Усеукраїнській  науково-практичній інтернет-конференції» до 18.09.2022 р. Відповідальний за підготовку конференції: професор кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін Володимир МАНДРАГЕЛЯ, е-mail: mandra09@gmail.com, тел.: +38 067-245-14-34; +38 066-526-72-04.

Контакти:
Андрій ЄРМОЛЕНКО – 067-520-33-78; 095-554-55-90;
Людмила ТІТОВА – 097-795-96-70.
E-mail: mpo_orgkomitet@ukr.net

Участь у конференції є БЕЗКОШТОВНОЮ.