СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО У БІНПО – ОСНОВА ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКОВАНИХ КАДРІВ В УМОВАХ ВІЙНИ ТА ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ КРАЇНИ

08.09. 2022

06 вересня 2022 року на базі Дніпропетровського обласного центру зайнятості відбулася робоча зустріч між представниками БІНПО, бізнесу та промисловості.

У робочій зустрічі взяли участь: Наталя Ісаєва, голова Кластеру поліграфічної індустрії, видавництв та цифрових технологій (від поліграфічної бізнес-спільноти), Олена Юденкова, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін  Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО “УМО” НАПН України, Ірина Гончарова, старша викладачка кафедри технологій навчання, охорони праці і дизайну Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО “УМО” НАПН України, та за безпосередньої участі приймаючої сторони – провідних фахівців Дніпропетровського обласного центру зайнятості.

Підготовка кваліфікованих кадрів в умовах війни та повоєнного відновлення пов’язана зі створенням багаторівневої та багатофункціональної системи професійної освіти, здатної динамічно реагувати як на внутрішні, так і на зовнішні запити ринку праці, роботодавців і ключових стейкголдерів.

Побудова відкритих освітніх моделей у сучасних умовах має стати основою гармонізації цілей та цінностей основних носіїв освітніх потреб: людини, суспільства, економіки (виробництва), держави.

Поєднання освіти (розвиток здібностей громадян) та економіки (оптимальне використання людських ресурсів) визначають загальні напрями розвитку системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів як у регіоні (міжрегіональна взаємодія), так України в цілому.

Організація різнобічної взаємодії промислових підприємств регіону, закладів професійної освіти та державної установи, яка надає послуги із  соціального захисту українських громадян від безробіття на умовах соціального партнерства, – це об’єктивна та обґрунтована необхідністю запровадження різних форм соціального партнерства:

  • забезпечення підприємств кваліфікованою робочою силою і практико-зорієнтованими фахівцями;
  • раціоналізацією підбору персоналу при тісній взаємодії кадрових служб підприємств та фахівців з підбору персоналу;
  • сертифікацією персоналу підприємств і сертифікацією (підвищенням кваліфікацій) педагогічних працівників ЗП(ПТ)О .

Учасники робочої зустрічі дійшли домовленостей щодо подальшого укладання меморандуму про співпрацю між Кластером поліграфічної індустрії, видавництв та цифрових технологій і Дніпропетровським обласним центром зайнятості, а також підписання угоди про співпрацю між Білоцерківським інститутом неперервної професійної освіти та Дніпропетровським обласним центром зайнятості.

На нашу думку, сформована нова комунікаційна стратегія сприятиме вирішенню багатьох завдань, які стоять перед нашою країною щодо підготовки кваліфікованих кадрів.