БІНПО НАЛАГОДЖУЄ ПАРТНЕРСТВО З РЕАЛЬНИМИ СЕКТОРАМИ ЕКОНОМІКИ

02.09. 2022

01 вересня 2022 року науково-педагогічні працівники Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України (доцентка Олена Юденкова та старша викладачка Ірина Гончарова) провели робочу зустріч з об’єднанням роботодавців на Дніпропетровщині “Кластер поліграфічної індустрії, видавництв та цифрових технологій «поліграфія: логістика, сервіс, якість» щодо подальшого професійного співробітництва.

Голова Кластеру Наталя Ісаєва, директорка ТОВ «Видавничо-поліграфічний дім «Формат А+» наголосила, що головна мета  співробітництва – це спільне виявлення та вирішення проблем розриву у сучасних навичках в Україні в цілому та секторі ринку поліграфії зокрема.

У сучасних умовах все більше проявляється зв’язок між рівнем освіти, кваліфікацією кадрового потенціалу та рівнем соціально-економічних трансформацій. Секторальна стратегія розвитку людських ресурсів вимагає комплексного наукового підходу до розвитку навичок.

БІНПО надає широкий спектр освітніх послуг працівникам професійної (професійно-технічної) освіти. Тому нова політика партнерства бізнесу та науки має розвивати підходи до оновлення змісту освіти і розбудовувати навчання впродовж життя, – на робочому місці чи поза його межами, – задля стимулювання надання відповідних, чи специфічних для робочого місця технічних навичок в контексті швидких постійних змін технологій.

За співпрацею із такими потужними партнерами, як«Кластер поліграфічної індустрії, видавництв та цифрових технологій «поліграфія: логістика, сервіс, якість» лежить економічне майбутнє. Адже він є учасником реалізації на Дніпропетровщині програми «EU4Business: конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП», що спільно фінансується Європейським Союзом та урядом Німеччини через німецьку федеральну компанію Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Плекаємо надію, що нове партнерство бізнесу і науки стане стратегією розвитку людських ресурсів та оновлення підходів в організації освітнього процесу ЗП(ПТ)О.