«МЕТОДИЧНА СКАРБНИЧКА» ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ РЕСУРС ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ В ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ

26.07. 2022

Повномасштабна військова агресія росії проти України та пов’язане із цим запровадження воєнного стану поставили перед вітчизняною системою професійної освіти низку викликів.

Пошкодження та руйнація багатьох закладів освіти, вимушена міграція педагогічних працівників та здобувачів професійної освіти, припинення/обмеження роботи багатьох освітніх онлайн ресурсів порушили усталену систему професійної комунікації та взаємодії, стали причиною ускладнення доступу педагогічних працівників до професійної інформації.

У Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України відділ сучасних технологій виробництва (http://surl.li/chego) здійснює науково-методичний супровід професійного розвитку педагогів професійної освіти, поширення кращих освітніх практик, взаємообмін педагогічними кейсами для ефективної організації освітнього процесу. Саме з метою професійного спілкування, обміну досвідом, отримання методичної підтримки створено інформаційно-аналітичний ресурс «Методична скарбничка» (http://surl.li/chegu).

Інноваційний інформаційно-аналітичниий ресурс «Методична скарбничка» постійно поповнюється матеріалами кращих освітніх практик за професіями. Матеріали розміщено на LMS «Профосвіта» (ресурс «Методична скарбничка» (https://profosvita.org/course/view.php?id=529) за рубриками:

  • КРАЩІ ОСВІТНІ ПРАКТИКИ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПТ) ОСВІТИ
  • МУЛЬТИМЕДІЙНІ ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ НОВІТНІХ ВИРОБНИЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ (ЗА ПРОФЕСІЯМИ)
  • КАТАЛОГИ ВИСТАВОК
  • ПРЕЗЕНТАЦІЇ ВИСТАВОК

Можна визначити ТОП-5 переваг інформаційно-аналітичного ресурсу «Методична скарбничка» для безперервного професійного розвитку педагогів професійної освіти:

1. Освітній кластер відділу сучасних технологій виробництва (http://surl.li/chego) БІНПО – єдиний структурний підрозділ державного  ЗВО у м. Біла Церква, який здійснює  науково-методичний супровід безперервного професійного розвитку педагогів на всеукраїнському рівні.

2. Співпраця з навчальними закладами професійно-технічної освіти 24 областей України.

3. «Методична скарбничка» – інноваційний ресурс для саморозвитку педагога професійної освіти (режим доступу: https://profosvita.org/) на сьогодні вміщує:

  • 1448 методичних матеріалів для 120 професій;
  • 2056 – кращих освітніх практик за компетенціями на електронних носіях;
  • 169 відеофільмів для 49 професій;
  • узагальнені матеріали спеціалізованих виставок;
  • 6 збірників за компетенціями.

4. Швидкий доступ до необхідних матеріалів.

5. Видання експрес-інформацій, матеріалів про перспективний педагогічний досвід на вебсторінці та в соціальних мережах (https://www.facebook.com/groups/1852320).

Запрошуємо педагогічних працівників закладів професійної освіти скористатися «Методичною скарбничкою» задля поширення та впровадження перспективного педагогічного досвіду.

Тримаємо разом наш переможний освітянський стрій!