МІЖНАРОДНЕ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ: «АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ ПРИ ПІДГОТОВЦІ БАКАЛАВРІВ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА УКРАЇНІ»

05.07. 2022

Із 20 по 27 червня 2022 року науково-педагогічні працівники
Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО»
НАПН України пройшли міжнародне підвищення кваліфікації на тему:
«Академічна доброчесність при підготовці бакалаврів в країнах
Європейського Союзу та Україні» (м. Люблін, Республіка Польща).
У міжнародному підвищенні кваліфікації взяли участь 22 науково-
педагогічні працівники Інституту, які беруть участь в організації та
реалізації освітнього процесу зі здобувачами освіти.
Організаторами міжнародного підвищення кваліфікації виступили:
Нуково-дослідний інститут Люблінського науково-технологічного парку та
Громадська організація «Міжнародна фундація науковців та освітян».
Мета підвищення кваліфікації: звернути увагу освітян на питання
впровадження академічної доброчесності в закладах вищої освіти України та
актуальні аспекти Європейського досвіду дотримання академічної
доброчесності при підготовці бакалаврів.
Тривалість/обсяг: 45 годин (1,5 кредиту ЄКТС).
Під час підвищення кваліфікації його учасники мали можливість
розвинути такі компетентності: професійні та загальні навички використання
Європейського досвіду в закладах освіти щодо впровадження академічної
доброчесності при підготовці бакалаврів. Види діяльності: лекційних – 12
год., практичних – 20 год., самостійна робота – 13 годин.
Учасниками було опрацьовано такі теми, як: «Впровадження
академічної доброчесності у закладах вищої освіти», «Сучасні світові
стандарти академічного письма: від теорії до практики (з урахуванням вимог
провідних світових видавництв та університетів)», «Розвиток культури
академічної доброчесності при підготовці бакалаврів в Україні», «Актуальні
аспекти Європейського досвіду дотримання академічної доброчесності при
підготовці бакалаврів».
Після завершення виконання програми міжнародного підвищення
кваліфікації учасники отримали сертифікат учасника Міжнародного
підвищення кваліфікації (вебінару) «Академічна доброчесність при
підготовці бакалаврів в країнах Європейського Союзу та Україні», що
відповідає вимогам міжнародних стандартів.
У БІНПО здійснюється навчання осіб для здобуття освітнього ступеня
«бакалавр» і «магістр» за спеціальностями: «Охорона праці», «Дизайн»,
«Педагогіка вищої школи», «Психологія», «Менеджмент». Набуті знання
допоможуть розширити спектр навчальних інструментів, які можна
використовувати в освітній діяльності, розвивати власну траєкторію роботи

із здобувачами освіти, використовуючи сучасні методи та прийоми розвитку
креативного, критичного та логічного мислення.