ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У БІНПО В ПЕРІОД
ВОЄННОГО СТАНУ (за тиждень – 128 педагогів ЗПО, 5 навчальних груп)

26.06. 2022

Із 20 по 24 червня 2022 року на базі Білоцерківського інституту
неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України за різними
моделями і формами підвищення кваліфікації пройшли 128 педагогічних
працівників закладів професійної освіти із 38 закладів професійної
(професійно-технічної) освіти Миколаївської, Полтавської,
Дніпропетровської та Волинської областей.
Усього 5 навчальних груп за категоріями:
«Викладачі професійно-теоретичної підготовки закладів професійної
(професійно-технічної)» (79 осіб),
«Майстри виробничого навчання закладів професійної (професійно-
технічної) освіти» (49 осіб).
Упродовж тижня слухачі курсів підвищення кваліфікації взяли участь у
відкритій онлайн-лекції: «Модернізація професійної освіти в умовах
цифровізації економіки та суспільства», яку проводили 9 модераторів.
Онлайн відбувся захист випускних робіт. Членами комісії були 5
професорів: Сидоренко В.В., Грозний І.С., Максимов М.В., Мандрагеля В.А.,
Горошкова Л.А., 5 доцентів: Єрмоленко А.Б., Лукіянчук А.М., Кучерак І.В.,
Кулішов В.С.,Торба Н.Г., 4 старших викладачі: Шевчук С.С., Сташенко С.В.,
Харагірло В.Є., Грядуща В.В., 1 викладач: Удовик С.І.
Освітній процес у БІНПО організовано за допомогою хмарного сервісу
Microsoft Teams платформи Office 365 та LMS «Профосвіта» (режим доступу:
profosvita.org) відповідно до плану-графіка підвищення кваліфікації
педагогічних працівників ЗПО та затверджених розкладів занять навчальних
груп.
Передбачено роботу слухачів в онлайн консультпункті «Новітні
виробничі технології», Консалтинговому центрі БІНПО
(http:stehnology@ukr.net), інформаційно-аналітичному ресурсі «Методична
скарбничка» (https://profosvita.org/), знайомство з методичними матеріалами для
120 професій, кращими освітніми практиками за компетенціями, узагальненими
матеріалами спеціалізованих виставок, Web-портфоліо тощо.
Тримаємо наш переможний освітянський стрій!