У БІНПО ВІДБУЛОСЬ ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ

24.06. 2022

22 червня 2022 року у Білоцерківському інституті неперервної
професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України відбулося планове
засідання Вченої ради.
У засіданні взяли 15 членів Вченої ради, запрошені.
Особливого значення заходу надавав той факт, що під час нього
фактично аналізувалися підсумки діяльності Інституту у І півріччі 2022 року,
а також окреслювалися пріоритетні напрями роботи на ІІ півріччя.
Біли розглянуто такі питання порядку денного:

 1. Про реалізацію у 2022 році заходів Програми спільної діяльності
  Національної академії наук України і Національної академії педагогічних
  наук України.
 2. Про аналіз роботи Інституту за перше півріччя 2022 р.: освітні
  виклики, цільові показники, інновації і перспективи.
 3. Про ресурс кафедр в Електронній бібліотеці НАПН України: бази
  даних та індекси цитування.
 4. Про рейтинг науково-педагогічних працівників інституту у І півріччі
  2022 р. Рейтинг кафедр. Цільові показники кафедр.
 5. Про результати моніторингу працевлаштування здобувачів освіти і
  випускників БІНПО
 6. Про результати конкурсу на краще заняття для здобувачів освіти і
  слухачів КПК
 7. Про затвердження науково (навчально)-методичних матеріалів.
  Вікторія Сидоренко, директорка БІНПО, докторка педагогічних наук,
  професорка, окреслила пріоритетні напрями роботи колективу в період
  воєнного стану, наголосила на тих показниках у роботі Інститут, які
  потребують покращення. Було затверджено звіт роботи БІНПО у ІІ півріччі
  2022 року.
  Євгеній Івашев, в.о. заступника директорки з навчальної роботи,
  кандидат юридичних наук, у доповіді: «Про реалізацію у 2022 році заходів
  Програми спільної діяльності Національної академії наук України і
  Національної академії педагогічних наук України» звітував про участь БІНПО
  у проведенні заходів Програми у І півріччі 2022р. Доповідач наголосив, що
  потребують подальшого вирішення в рамках спільної діяльності питання
  розширення напрямів міжнародної в умовах воєнного стану, вимушеної
  міграції педагогічних, науково-педагогічних працівників та замовників
  освітніх послуг/здобувачів освіти, пошкодження (руйнації) окремих закладів
  професійної освіти та підприємств.
  Завідувачі кафедр і структурних підрозділів (Володимир Кулішов,
  Андрій Єрмоленко, Олександр Самойленко, Тетяна Щипська, Оксана
  Петрушак) прозвітували про роботу кафедр і структурних підрозділів,
  обґрунтували цільові показники та напрями їх покращення.

У питанні порядку денного «Про результати моніторингу
працевлаштування здобувачів освіти і випускників БІНПО» (доповідачі:
Тетяна Щипська, Євгеній Івашев) окреслено результати анкетування
випускників 2022 року, здобувачів освіти спеціальностей «Менеджмент»,
«Педагогіка вищої школи», «Психологія». Визначено основні заходи
(Ярмарок вакансій, тематичні зустрічі), які будуть спрямовані на сприяння
працевлаштуванню випускників БІНПО. Акцентовано на важливості
проведення гарантами ОП аналізу попиту і пропозицій регіонального ринку
праці фахівців, підготовку яких здійснюють кафедри.
Також під час засідання Вченої ради було затверджено низку важливих
нормативних документів з питань діяльності Інституту, а також науково
(навчально)-методичних матеріалів. Відзначено працівників БІНПО, чиї
показники у роботі були найкращими за результатами першого півріччя.
Висловлюємо щиру вдячність усім партнерам Білоцерківського
інституту неперервної професійної освіти, нашим здобувачам освіти,
стейкголдерам та замовникам освітніх послуг, а також усім тим, хто разом із
нами тримає переможний освітянський стрій.
Ми працюємо заради Вас та задля процвітання нашої України!