НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ БІНПО ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНОМУ ОНЛАЙН-СЕМІНАРІ «МІЖНАРОДНА ОСВІТНЯ СПІВПРАЦЯ ЯК ПРИКЛАД РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ФАХІВЦЯ»

24.06. 2022

(Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży (Polska)

23 червня 2022 року науково-педагогічні працівники, здобувачі освіти
Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО»
НАПН України взяли участь у Міжнародному науково-педагогічному
онлайн-семінарі: «Міжнародна освітня співпраця як приклад розвитку
професійної майстерності фахівця».
Захід проводився на базі Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży (Polska)
(Вищої Школи Агробізнесу в Ломжі (Польща)) та здійснювався в рамках
підвищення кваліфікації як складової навчання впродовж життя. Тривалість
навчання: 6 год. (0,2 кредити ЕСТS).
Участь у Міжнародному науково-педагогічному онлайн-семінарі:
«Міжнародна освітня співпраця як приклад розвитку професійної
майстерності фахівця» взяли участь 25 науково-педагогічних працівників,
Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти, здобувачі освіти
спеціальностей «Педагогіка вищої школи», «Психологія», «Менеджмент»
(спеціалізацій «Управління навчальним закладом», «Адміністративний
менеджмент»).
Спікери онлайн-семінару: Анджей Борусевич, декан із
сільськогосподарських та інженерно-технічних наук Вищої Школи
Агробізнесу в Ломжі, професор, доктор сільськогосподарських наук, Зоя
Шарлович, кандидатка педагогічних наук, завідувачка відділення
післядипломної освіти молодших медичних спеціалістів КВНЗ
«Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради та
Христина Хворост, заступниця директора з навчально-наукової роботи та
міжнародної співпраці, кандидатка психологічних наук.
Спікери поділилися з учасниками досвідом міжнародної співпраці та
підготовки здобувачів освіти. Особливо важливим аспектом семінару була
можливість участі усіх його учасників у дискусії через перекладача з
польськими колегами.
Міжнародна освітня співпраця закладу вищої освіти є не тільки
запорукою професійного зростання його персоналу, а й одним із основних
чинників підвищення рівня ефективності наукової роботи та якості
освітнього процесу.
Відтак БІНПО приділяє значну увагу даному напряму своєї діяльності.
Так, лише у першому півріччі 2022 року у межах міжнародної освітньої
співпраці науково-педагогічні працівники Інституту взяли участь у 7
освітньо-наукових заходах, реалізованих спільно із закордонними
партнерами БІНПО.