ЗАПРОШУЄМО НА КОРОТКОСТРОКОВІ ТЕМАТИЧНІ КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ: «ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В ЗАКЛАДІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ»

24.06. 2022

Шановні колеги! Керівники, педагоги професійної та фахової передвищої освіти!

Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України запрошуємо на КОРОТКОСТРОКОВІ ТЕМАТИЧНІ КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ: «ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В ЗАКЛАДІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ» (РЕЄСТРАЦІЯ ДО 27 червня 2022 року)

Реєстрація в навчальну групу за посиланням: http://surl.li/cfcrw

Тематичні курси проходять за кошти фізичних та юридичних осіб.
Форма навчання: змішана.

Кількість годин:30 годин, 1 кредит ЄКТС

Освітній процес організовується за допомогою хмарного сервісу Microsoft Teams платформи Office 365, LMS «Профосвіта» (режим доступу: profosvita.org), інформаційно-аналітичного ресурсу «Методична скарбничка», Консалтингового центру «Новітні педагогічні і виробничі технології».

Контактні телефони: +38099-532-26-77, +38068-51-855-42.

(ліцензія: наказ Міністерства освіти і науки України від 15.11.2016 № 1492л).

Короткотермінові курси підвищення кваліфікації забезпечать:
• набуття додаткових фахових компетентностей, які відповідають суспільним, особистим потребам і викликам ринку праці;
• подолання розриву між професійно-кваліфікаційним дисбалансом попиту на професійні кваліфікації і компетентності та пропозиції;
• підвищення кваліфікації здобувачів професійних кваліфікацій, працюючого та незайнятого населення;
• розвиток soft skills.
Освітній процес організовується за допомогою хмарного сервісу Microsoft Teams платформи Office 365, LMS «Профосвіта» (режим доступу: profosvita.org), інформаційно-аналітичного ресурсу «Методична скарбничка», Консалтингового центру «Новітні педагогічні і виробничі технології».
Із переліком короткострокових тематичних курсів, авторських шкіл/студій можна ознайомитись у рекламному проспекті (на вебсайті БІНПО: http://surl.li/cefaj).
Реєстрація інші тематичні курси за посиланням: https://cutt.ly/vJPC1x8 або на вебсайті БІНПО: http://surl.li/cefaj.
Інноваційно, професійно, компетентнісно спрямовано, клієнтозорієнтовано.
Контактні телефони: +38099-532-26-77, +38068-51-855-42.