ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ В ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ

22.06. 2022

(ЗА ТИЖДЕНЬ – 86 ПЕДАГОГІВ ЗФПО, 3 НАВЧАЛЬНІ ГРУПИ)
З 13 червня по 18 червня 2022 року у Білоцерківському інституті
неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України підвищення
кваліфікації пройшли 86 педагогічних працівників закладів фахової
передвищої освіти Чернігівської області.
Базовими закладами були: Відокремлений структурний підрозділ
«Фаховий коледж транспорту та комп’ютерних технологій НУ «Чернігівська
політехніка», ВСП «Фаховий коледж економіки та технологій Національного
університету «Чернігівська політехніка», Борзнянський аграрний фаховий
коледж.
Навчання на курсах підвищення кваліфікації проходить за змішаною
формою навчання із використанням дистанційних технологій на LMS
«Профосвіта» (https://profosvita.org).
Підвищення кваліфікації педагогічних працівників фахової передвищої
освіти проходить за авторською програмою: Програма підвищення
кваліфікації педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти
«Розвиток професійних (предметних) компетентностей педагогічних
працівників закладів фахової передвищої освіти» / Вікторія Сидоренко,
Андрій Єрмоленко. Київ: Агроосвіта, 2020. 74 с. Авторське право 97244 від
15.04.2020
Із слухачами було розглянуто змістові модулі програми підвищення
кваліфікації:
Модуль. Інтерактивні методики навчання в професійній діяльності
педагога ФПО, теми: «Інтерактивні технології як засіб формування всебічно
гармонійної особистості здобувача освіти»;
Модуль. Психолого-педагогічні засади професійного розвитку сучасного
педагога, теми: «Фасилітативна підтримка інтелектуально-особистісного
розвитку здобувачів освіти», «Організація освітнього простору закладу
фахової передвищої освіти», «Психолого-педагогічний супровід
професійного розвитку сучасного педагога»;
Модуль. Методика викладання фахових дисциплін, теми:
«Компетентнісний урок як цілісна дидактична система: зміст, типологія,
методичні варіанти», «Технології інтерактивного навчання в професійній
діяльності педагога», «Сучасні підходи до планування та організації
освітнього процесу на засадах компетентнісного підходу»;
Модуль. Основи андрагогіки. особливості роботи із здобувачами фахової
передвищої освіти, теми: «Основи андрагогіки. ЇЇ місце і роль в системі
педагогічних наук», «Андрагогічні засади підготовки сучасного фахівця в
закладі ФПО».
Бажаємо нашим слухачам плідного цікавого та корисного навчання, а
також запрошуємо до участі в заходах міжкурсового періоду.