ВІТАЄ З ПЕРЕМОГОЮ НА ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ КОНКУРСІ ДИПЛОМНИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «МАГІСТР»

19.06. 2022

Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО»
НАПН України вітає Віталія ЛУКІЯНЧУКА, здобувача освітнього ступеня
«магістр» спеціальності «Менеджмент» («Адміністративний менеджмент»), з
перемогою (диплом І ступеня) у Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт
студентів закладів вищої освіти спеціалізації «Управління інноваційною
діяльністю».
Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт студентів проводився на
базі Кременчуцького національного університету імені Михайла
Остроградського МОН України (м. Кременчук).
Науковий керівник: Горошкова Лідія Анатоліївна, докторка
економічних наук, професорка кафедри педагогіки, психології та
менеджменту БІНПО (Horoshkova Lidiia, D. Sc. in Economics, as. professor
Professor of the Department of Pedagogy, Psychology and Management).
Упродовж 2021-2022 років Лідія Анатоліївна Горошкова підготувала п’ять
переможців Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів студентських
наукових робіт.
Бажаємо Віталію Андрійовичу ЛУКІЯНЧУКУ подальших наукових
звершень, успішного використання отриманих у БІНПО знань на благо
процвітання України.