Чт. Чер 30th, 2022

Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО»
НАПН України запрошує педагогів закладів професійної освіти на
короткострокові компетентнісно орієнтовані тематичні курси підвищення
кваліфікації (ліцензія: наказ Міністерства освіти і науки України від
15.11.2016 № 1492л).
У 2022 році короткострокові тематичні курси підвищення кваліфікації
можна пройти за кошти фізичних та юридичних осіб.
Форми навчання: дистанційна, очно-дистанційна.
Кількість годин: 30 год., 15 год.
До 27 червня 2022 року здійснюється набір у навчальні групи
короткострокових тематичних курсів підвищення кваліфікації:
1) МЕТОДИКИ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ
ОСВІТИ ІЗ РІЗНИМИ НОЗОЛОГІЯМИ (30 годин)
 здатність планувати та організовувати освітній процес із урахуванням
структури і особливостей порушень психофізичного розвитку здобувачів
освіти;
 здатність реалізовувати освітні технології в роботі із здобувачами освіти з
ООП;
 здатність дотримуватися вимог щодо організації інклюзивного освітнього
середовища;
 здатність будувати гармонійні відносини із особами із порушеннями
психофізичного розвитку, їхніми сім’ями

Реєстрація в навчальну групу за посиланням: http://surl.li/cfcsc
2) ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ
ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В ЗАКЛАДІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ (30 годин)
 здатність оперувати основними положеннями, вимогами та правилами щодо
безпеки праці та збереження здоров’я на робочих місцях в закладі освіти;
 усвідомлення функцій держави, форм реалізації цих функцій з питань
охорони праці;
 здатність застосовувати ризик-орієнтований підхід у сфері безпеки та гігієни
праці з урахуванням нових методів до прогнозування можливих причин
виникнення нещасних випадків, надзвичайних ситуацій та оцінювання їх
можливих наслідків.

Реєстрація в навчальну групу за посиланням: http://surl.li/cfcrw
Короткотермінові курси підвищення кваліфікації забезпечать:
 набуття додаткових фахових компетентностей, які відповідають
суспільним, особистим потребам і викликам ринку праці;
 подолання розриву між професійно-кваліфікаційним дисбалансом
попиту на професійні кваліфікації і компетентності та пропозиції;
 підвищення кваліфікації здобувачів професійних кваліфікацій,
працюючого та незайнятого населення;

 розвиток soft skills.
Освітній процес організовується за допомогою хмарного сервісу
Microsoft Teams платформи Office 365, LMS «Профосвіта» (режим доступу:
profosvita.org), інформаційно-аналітичного ресурсу «Методична скарбничка»,
Консалтингового центру «Новітні педагогічні і виробничі технології».
Запрошуємо також пройти підвищення кваліфікації в авторських
школах, студіях.
Із переліком короткострокових тематичних курсів, авторських
шкіл/студій можна ознайомитись у рекламному проспекті (на вебсайті
БІНПО: http://surl.li/cefaj).
Реєстрація інші тематичні курси за посиланням: https://cutt.ly/vJPC1x8
або на вебсайті БІНПО: http://surl.li/cefaj.
Інноваційно, професійно, компетентнісно спрямовано,
клієнтозорієнтовано.
Контактні телефони: +38099-532-26-77, +38068-51-855-42.

0

Автор публікації

Офлайн 6 години

admin

0
Коментарі: 0Публікації: 399Реєстрація: 29-11-2019

Від admin

Залишити відповідь

Авторизація
*
*
Генерація паролю