ЗАПРОШУЄМО НА КОРОТКОСТРОКОВІ ТЕМАТИЧНІ КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

16.06. 2022

Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО»
НАПН України запрошує педагогів закладів професійної освіти на
короткострокові компетентнісно орієнтовані тематичні курси підвищення
кваліфікації (ліцензія: наказ Міністерства освіти і науки України від
15.11.2016 № 1492л).
У 2022 році короткострокові тематичні курси підвищення кваліфікації
можна пройти за кошти фізичних та юридичних осіб.
Форми навчання: дистанційна, очно-дистанційна.
Кількість годин: 30 год., 15 год.
До 27 червня 2022 року здійснюється набір у навчальні групи
короткострокових тематичних курсів підвищення кваліфікації:
1) МЕТОДИКИ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ
ОСВІТИ ІЗ РІЗНИМИ НОЗОЛОГІЯМИ (30 годин)
 здатність планувати та організовувати освітній процес із урахуванням
структури і особливостей порушень психофізичного розвитку здобувачів
освіти;
 здатність реалізовувати освітні технології в роботі із здобувачами освіти з
ООП;
 здатність дотримуватися вимог щодо організації інклюзивного освітнього
середовища;
 здатність будувати гармонійні відносини із особами із порушеннями
психофізичного розвитку, їхніми сім’ями

Реєстрація в навчальну групу за посиланням: http://surl.li/cfcsc
2) ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ
ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В ЗАКЛАДІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ (30 годин)
 здатність оперувати основними положеннями, вимогами та правилами щодо
безпеки праці та збереження здоров’я на робочих місцях в закладі освіти;
 усвідомлення функцій держави, форм реалізації цих функцій з питань
охорони праці;
 здатність застосовувати ризик-орієнтований підхід у сфері безпеки та гігієни
праці з урахуванням нових методів до прогнозування можливих причин
виникнення нещасних випадків, надзвичайних ситуацій та оцінювання їх
можливих наслідків.

Реєстрація в навчальну групу за посиланням: http://surl.li/cfcrw
Короткотермінові курси підвищення кваліфікації забезпечать:
 набуття додаткових фахових компетентностей, які відповідають
суспільним, особистим потребам і викликам ринку праці;
 подолання розриву між професійно-кваліфікаційним дисбалансом
попиту на професійні кваліфікації і компетентності та пропозиції;
 підвищення кваліфікації здобувачів професійних кваліфікацій,
працюючого та незайнятого населення;

 розвиток soft skills.
Освітній процес організовується за допомогою хмарного сервісу
Microsoft Teams платформи Office 365, LMS «Профосвіта» (режим доступу:
profosvita.org), інформаційно-аналітичного ресурсу «Методична скарбничка»,
Консалтингового центру «Новітні педагогічні і виробничі технології».
Запрошуємо також пройти підвищення кваліфікації в авторських
школах, студіях.
Із переліком короткострокових тематичних курсів, авторських
шкіл/студій можна ознайомитись у рекламному проспекті (на вебсайті
БІНПО: http://surl.li/cefaj).
Реєстрація інші тематичні курси за посиланням: https://cutt.ly/vJPC1x8
або на вебсайті БІНПО: http://surl.li/cefaj.
Інноваційно, професійно, компетентнісно спрямовано,
клієнтозорієнтовано.
Контактні телефони: +38099-532-26-77, +38068-51-855-42.