НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ І СТУДЕНТИ БІНПО ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ТРЕНІНГУ: «АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ ЯК РУШІЙНА СИЛА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ: КЕЙСИ АКРЕДИТАЦІЙНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ»

15.06. 2022

14 червня 2022 року стартував цикл тренінгів «Академічна
доброчесність як рушійна сила підвищення якості вищої освіти: кейси
акредитаційної експертизи». Науково-педагогічні працівники
Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО»
НАПН України та здобувачі освітнього рівня «магістр» спеціальностей
«Психологія», «Педагогіка вищої школи», «Менеджмент» долучились до
тренінгів з дотримання принципів академічної доброчесності.
Організатором тренінгів виступив Центр розвитку кадрового потенціалу
Сумського державного університету.
Спікери: Артем Артюхов, член Національного агентства із
забезпечення якості вищої освіти, керівник Групи сприяння академічної
доброчесності Сумського державного університету, Міжнародний інженер-
педагог (ENG PAED IGIP); Юрій Волк, керівник Лабораторії дослідження
академічної доброчесності Сумського державного університету.
Було зареєстровано понад 300 учасників з різних закладів вищої освіти.
Навчання триватиме з 14 по 16 червня 2022 року. Упродовж трьох днів
роботи передбачено розгляд таких питань: аналіз нормативної бази ЗВО в
частині забезпечення академічної доброчесності; критерії оцінювання
системи забезпечення академічної доброчесності під час акредитаційної
експертизи; академічна доброчесність у звітах самооцінювання та звітах
експертної групи – кейси.
У першому занятті на тему: «Аналіз нормативної бази ЗВО в частині
забезпечення академічної доброчесності» взяли участь 22 науково-
педагогічних працівників Білоцерківського інституту неперервної
професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України та здобувачі вищої освіти
«магістр» спеціальностей «Психологія», «Педагогіка вищої школи»,
«Менеджмент».
Спікери роз’яснили особливості застосування академічної доброчесності
та вимоги до неї в роботі закладів вищої освіти, тестування нормативної бази
ЗВО в частині забезпечення академічної доброчесності. Окреслено ключові
аспекти здійснення акредитаційної експертизи ЗВО на предмет академічної
доброчесності. Запропоновано до дискусійного обговорення модель
оптимальної схеми створення системи/нормативної бази академічної
доброчесності ЗВО.
Під час тренінгу спостерігалася висока активність його учасників. Усі
присутні мали можливість поставити спікерам запитання й отримати на них
вичерпні відповіді.
Бажаємо всім учасникам плідної роботи, ефективної комунікації та
професійного розвитку.