ШАНОВНІ ВСТУПНИКИ-2022!

09.06. 2022

Запрошуємо Вас здобути ступінь магістра за спеціальністю «Педагогіка

вищої школи» у Білоцерківському інституті

неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України

ТОП-5 ПЕРЕВАГ НАВЧАННЯ

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 011 ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ

ШКОЛИ»

 1. Підготовка магістрів за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні
  науки» у БІНПО дає старт новим можливостям, професійному успіху та
  кар’єрному зростанню.
 2. ХХІ століття – час безперервної освіти «Lifelong learning».
 3. Зростає престиж професії викладача (на великих фірмах
  впроваджується «coaching» – наставництво, фахівці роботи з персоналом).
 4. Сьогодні розширюються функції педагогічної професії. Сучасний
  викладач – це наставник, консультант, модератор, коуч, тьютор, фасилітатор
 5. Викладач закладу вищої освіти увійшов у ТОП-10
  найзатребуваніших професій 2021 року (7 місце), за даними Державної
  служби зайнятості України.
  СЕРЕД ПЕРЕВАГ ВСТУПУ ДО МАГІСТРАТУРИ БІНПО ЗА
  СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 011 ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

ВАРТО ВИДІЛИТИ:

 1. Вступ за дипломом БУДЬ-ЯКОГО профілю (бакалавр,
  магістр/спеціаліст) та лише за результатами фахового вступного іспиту або
  мотиваційним листом.
 2. Для вступу на ОПП «Педагогіка вищої школи» НЕ ПОТРІБНО
  здавати магістерський тест навчальної компетентності.
 3. Плата за навчання ВСЬОГО 1500 грн. на місяць (15000 грн. на
  рік)
 4. БІНПО – єдиний державний ЗВО (IV рівня акредитації) у
  м. Біла Церква, який здійснює підготовку магістрів за спеціальністю 011
  Освітні, педагогічні науки ОПП «Педагогіка вищої школи» (програма
  акредитована у травні 2022 року)
 5. БІНПО готує фахівців здатних до інноваційної освітньої
  діяльності конкурентоспроможних на сучасному ринку праці (викладач-

новатор, наставник, консультант, модератор, коуч, тьютор, фасилітатор,
науковий співробітник).

 1. Ви будете навчатися за унікальною індивідуальною освітньою
  траєкторією, яку ми допоможемо вам побудувати та оволодієте
  компетентностями необхідними сучасному педагогу.
  ПО ЗАКІНЧЕННЮ МАГІСТРАТУРИ БІНПО ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ
  011 ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ ВИ БУДЕТЕ ЗДАТНІ
   Організовувати освітній процес у закладі освіти на високому науково-
  методичному рівні;
   враховувати різноманітність, індивідуальні особливості студентів у
  плануванні та реалізації освітнього процесу в закладі освіти
   надавати консультації з питань освітньої політики та інновацій в освіті
   управляти стратегічним розвитком команди в педагогічній, науково-
  педагогічній та науковій діяльності
   інтегрувати знання у сфері освіти/педагогіки та розв’язувати складні
  задачі у мультидисциплінарних та міждисциплінарних контекстах
   використовувати сучасні інформаційно-комунікаційні та цифрові
  технології у освітній та дослідницькій діяльності та багато іншого

НАШІ ВИПУСКНИКИ – ЦЕ:

 викладачі закладу вищої освіти;
 асистенти викладача закладу вищої освіти;
 викладачі закладу фахової передвищої освіти;
 викладачі закладу професійної (професійно-технічної) освіти;
 менеджери освітніх послуг;
 наукові співробітники