У БІНПО ВІДБУЛАСЬ ВІДКРИТА ОНЛАЙН-ЛЕКЦІЯ
«МОДЕРНІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ
ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ ТА СУСПІЛЬСТВА»

09.06. 2022

У БІНПО ВІДБУЛАСЬ ВІДКРИТА ОНЛАЙН-ЛЕКЦІЯ
«МОДЕРНІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ
ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ ТА СУСПІЛЬСТВА»
(74 замовники освітніх послуг, 9 модераторів)

08 червня 2022 року у Білоцерківському інституті неперервної
професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України відбулася відкрита онлайн-
лекція «Модернізація професійної освіти в умовах цифровізації
економіки та суспільства».
На лекції були присутні 74 слухачі, які проходять курси підвищення
кваліфікації на базі БІНПО за різними моделями і формами навчання,
зокрема викладачі професійно-теоретичної підготовки, майстри виробничого
навчання. Представники з 4 областей України: Миколаївська, Одеська,
Житомирська, Закарпатська.
Проводили відкриту лекцію відразу 8 модераторів: Сидоренко В.В. –
директорка БІНПО, професорка, докторка педагогічних наук; Івашев Є.В. –
в.о. заступника директора з навчальної роботи, кандидат юридичних наук;
Кулішов В.С. – завідувач кафедри педагогіки, психології та менеджменту,
кандидат педагогічних наук, доцент; Єрмоленко А.Б. – завідувач кафедри
методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат
політичних наук, доцент; Самойленко О.М. – завідувач кафедри технологій
навчання, охорони праці та дизайну, доктор педагогічних наук, професор;
Сташенко С.В. – завідувачка відділу цифровізації освітньої діяльності;
Петрушак О.М. – завідувачка відділу сучасних технологій виробництва;
Щипська Т.П. – завідувачка навчального відділу.
Під час онлайн-лекції відбулось віртуальне знайомство з Інститутом,
напрямами роботи кафедр і структурних підрозділів в умовах цифровізації,
презентація освітніх інновацій, розроблених і впроваджених у закладі.
Лекцію супроводжували цікаві і практико зорієнтовані родзинки від
кожного модератора, зокрема відео-, скрайбінги.
Онлайн-лекція відбулась у форматі жвавого і цікавого обговорення
актуальних питань модернізації професійної освіти, забезпечення її якості в
умовах воєнного стану.