У БІНПО ВІДБУВСЯ ОНЛАЙН-ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ

09.06. 2022

09 червня 2022 року Білоцерківський інститут неперервної професійної
освіти ДЗВО «УМО» НАПН України гостинно відкрив свої двері майбутнім
вступникам на онлайн-дні відкритих дверей.
На Дні відкритих дверей було зафіксовано понад 95 точок підключення з
різних куточків України.
Вікторія Сидоренко, директорка БІНПО, докторка педагогічних наук,
професорка, розповіла історію функціонування та розвитку закладу на ринку
освітніх послуг, визначила основну місію, окреслила спеціальності, за якими
здійснюється підготовка фахівців бакалаврського та магістерського освітніх
рівнів. Директорка презентувала унікальну модель безперервного
професійного розвитку від бакалавра до конкурентоспроможного на ринку
праці фахівця. Вікторія Вікторівна зазначила, що важливими векторами
діяльності БІНПО є розвиток у студентів soft skills для успішної кар’єри,
студентоцентризм, академічна доброчесність, синергія науки, практики і
виробництва. Вікторія Вікторівна наголосила, що найкращою рекламою
нашого Інституту є його випускники.
Справжнє захоплення у присутніх викликали яскраві виступи
випускників БІНПО: Олександра Нелюба, підполковника ЗСУ, випускника
БІНПО за освітньо-професійною програмою «Педагогіка вищої школи»,
Вікторії Баркар, випускниці спеціальності «Менеджмент» («Управління
навчальним закладом»), цьогорічної переможниці Міжнародного конкурсу
студентських наукових робіт.
Андрій Єрмоленко, секретар Відбіркової комісії, завідувач кафедри
методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін БІНПО,
зупинився на особливостях прийому для здобуття вищої освіти у 2022 році.
Андрій Борисович пояснив цьогорічні аспекти складання магістерського
тесту навчальної компетентності та реєстрації для його проходження.

Оксана Рудич, кандидатка економічних наук, доцентка, доцентка
кафедри педагогіки, психології та менеджменту БІНПО, роз’яснила
практичні аспекти складання ефективного мотиваційного листа, документу,
що складається і подається вступником до закладу вищої освіти. Модератор
пояснила причини, через які вступник вважає себе найкращим кандидатом
для вступу на відповідну освітню програму.
Євгеній Івашев, в.о. заступника директора БІНПО з навчальної роботи,
кандидат юридичних наук, окреслив переваги Інституту очима «Вступника-
2022». Євгеній Володимирович наголосив на унікальності БІНПО як
державного закладу вищої освіти ІV рівня акредитації в аспекті здійснення
навчання у Київській області за певними спеціальностями, підкреслив
унікальні професійні компетентності професорсько-викладацького складу
Інституту.
Особливості, можливості та переваги навчання за освітньо-
професійними програмами у своїх виступах висвітлили їхні гаранти:
Володимир Кулішов, завідувач кафедри педагогіки, психології та
менеджменту, кандидат педагогічних наук (ОП «Педагогіка вищої школи»),
Наталія Торба, доцентка кафедри педагогіки, психології та менеджменту,
кандидатка психологічних наук (ОП «Психологія»), Ігор Грозний, академік
АЕН України, доктор економічних наук, професор кафедри педагогіки,
психології та менеджменту (ОП «Управління навчальним закладом»,
«Адміністративний менеджмент»).
Протягом усього заходу його учасники мали можливість ставити
запитання і одержувати на них вичерпні відповіді.
Висловлюємо велику вдячність усім, хто сьогодні знайшов можливість
бути із нами!
Повний запис онлайн-дня відкритих дверей доступний для перегляду на
ютуб-каналі БІНПО за посиланням: https://youtu.be/ilT6vyvGprs.
Будуємо майбутнє разом із нами і разом крокуємо до перемоги!