ВІТАЄМО З ПЕРЕМОГОЮ НА МІЖНАРОДНОМУ КОНКУРСІ
СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ (СЕКЦІЯ 051 «ЕКОНОМІКА»)

03.06. 2022

Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО»
НАПН України вітає Вікторію Іванівну БАРКАР, здобувачку освітнього
ступеня «магістр» спеціальності «Менеджмент» («Управління навчальним
закладом»), з перемогою в Міжнародному конкурсі студентських наукових
робіт.
Міжнародний конкурс студентських наукових робіт проводився 01 та 02
червня 2022 року на базі Кременчуцького національного університету імені
Михайла Остроградського (м. Кременчук).
Науковий керівник: Горошкова Лідія Анатоліївна, докторка
економічних наук, професорка кафедри педагогіки, психології та
менеджменту БІНПО (Horoshkova Lidiia, D. Sc. in Economics, as. professor
Professor of the Department of Pedagogy, Psychology and Management).
Тема наукової роботи: «MODEL OF LOGISTICS ASSETS FOR
REGIONAL SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT» («Модель
логістичних об’єктів соціально-економічного розвитку територій
регіонального рівня»).
Упродовж 2021-2022 років Лідія Анатоліївна Горошкова підготувала
ЧОТИРЬОХ переможців Всеукраїнських конкурсів студентських наукових
робіт.
Бажаємо Вікторії Іванівні подальших наукових звершень, успішного
використання отриманих у БІНПО знань на благо процвітання України.