ВІТАЄМО З АКРЕДИТАЦІЄЮ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

01.06. 2022

ВІТАЮ КОЛЕКТИВ БІНПО, ПРОЄКТНІ ГРУПИ, ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «МАГІСТР» З АКРЕДИТАЦІЄЮ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИХ ПРОГРАМ «ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ», «ПСИХОЛОГІЯ».Додаток до протоколу №8 від 17.05.2022 Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти відповідно до Постанови КМУ від 16.03.2022 р. № 295)Пишаюсь нашою спільною перемогою!!!! Це наша перша акредитація. Вдячна, хто в нас повірив!Вдячна нашому студентству за КОЛОСАЛЬНУ ПІДТРИМКУ!З повагою – Вікторія Сидоренко, директорка Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України, докторка педагогічних наук, професорка