У БІНПО ВІДБУВСЯ ОНЛАЙН-ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ

27.05. 2022

26 травня 2022 року Білоцерківський інститут неперервної професійної
освіти ДЗВО «УМО» НАПН України гостинно відкрив свої двері майбутнім
вступникам на онлайн-дні відкритих дверей.
На Дні відкритих дверей було зафіксовано понад 90 точок підключення з
різних куточків України.
Вікторія Сидоренко, директорка БІНПО, докторка педагогічних наук,
професорка, розповіла присутнім про кадровий склад Інституту,
спеціальності, за якими здійснюється підготовка фахівців бакалаврського та
магістерського освітніх рівнів, інновації та здобутки закладу, унікальну
модель безперервного професійного розвитку від бакалавра до
конкурентоспроможного на ринку праці фахівця. Вікторія Вікторівна
зазначила, що важливими векторами діяльності БІНПО є розвиток у
сткдентів soft skills для успішної кар’єри, студентоцентризм, академічна
доброчесність, синергія науки, практики і виробництва.
Євгеній Івашев, в.о. заступника директора БІНПО з навчальної роботи,
кандидат юридичних наук, окреслив переваги Інституту очима «Вступника-
2022». Євгеній Володимирович наголосив на унікальності БІНПО як
державного закладу вищої освіти ІV рівня акредитації, у аспекті здійснення
навчання у Київській області за певними спеціальностями, підкреслив
унікальні професійні компетентності професорсько-викладацького складу
Інституту.
Андрій Єрмоленко, секретар Відбіркової комісії, завідувач кафедри
методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін БІНПО,
кандидат політичних наук, зупинився на особливостях прийому для здобуття
вищої освіти у 2022 році. Андрій Борисович пояснив цьогорічні аспекти
складання магістерського тесту навчальної компетентності та реєстрації для
його проходження.
Не залишили байдужими наших гостей яскраві виступи гарантів освітніх
програм: Володимира Кулішова, завідувача кафедри методики професійної

освіти та соціально-гуманітарних дисциплін, кандидата педагогічних наук
(ОП «Педагогіка вищої школи»), Наталії Торби, доцентки кафедри
педагогіки, психології та менеджменту, кандидатки психологічних наук (ОП
«Психологія»), Ігоря Грозного та Лідії Горошкової, академіків АЕН
України, докторів економічних наук, професорів кафедри педагогіки,
психології та менеджменту (ОП «Управління навчальним закладом»,
«Адміністративний менеджмент»).
Протягом усього заходу його учасники мали можливість ставити
запитання і одержувати на них вичерпні відповіді.
Висловлюємо велику вдячність усім, хто сьогодні знайшов можливість
бути із нами!
Повний запис онлайн-дня відкритих дверей доступний для перегляду на
ютуб-каналі БІНПО за посиланням: https://youtu.be/wrCtkb0kwkA.
Нагадуємо, що наступний ОНЛАЙН-ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ
відбудеться 09 червня 2022 року о 15:00.
Гостинно запрошуємо усіх бажаючих взяти участь у заході!
Будуємо майбутнє разом і разом крокуємо до перемоги!