НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ БІНПО ПРОЙШЛИ МІЖНАРОДНЕ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ (РЕСПУБЛІКА ПОЛЬЩА)

25.05. 2022

Із 16 по 23 травня 2022 року науково-педагогічні працівники
Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО»
НАПН України пройшли міжнародне підвищення кваліфікації з теми:
«Використання можливостей хмарних сервісів в онлайн-навчанні для
гуманітарних спеціальностей з використанням платформ Zoom та
Moodle» (м.Люблін).
Усього в міжнародному підвищенні кваліфікації взяло участь 25
працівників Інституту.
Організаторами міжнародного стажування виступили Науково-
дослідний інститут Люблінського науково-технологічного парку та IESF
«Міжнародна фундація науковців та освітян».
Мета підвищення кваліфікації з теми: «Використання можливостей
хмарних сервісів в онлайн навчанні для гуманітарних спеціальностей з
використанням платформ Zoom та Moodle» – звернути увагу освітян на
питання розвитку критичного, креативного і логічного мислення здобувачів
освіти інструментами, доступними кожному педагогу в освітнього процесі.
Тривалість/обсяг: 45 годин (1,5 кредиту ЄКТС).
Під час вебінару слухачі розвинули такі компетентності: професійні та
загальні навички дистанційного інтерактивного навчання за допомогою
вебінарів та відеоконференцій на прикладі платформи Zoom та Moodle. Види
діяльності: лекційних – 12 год., практичних – 20 год., самостійна робота – 13
год.
Під час навчання учасники мали можливість опрацювати такі важливі
практико pорієнтовані теми, як: «Основні типи комунікативної взаємодії в
мережі «Інтернет»; «Організація дистанційного навчання в системі Moodle
Перші кроки»; «Створення електронного навчального курсу на платформі
Moodle»; «Наповнення електронного навчального курсу інформацією про
навчальну дисципліну на платформі Moodle»; «Вебінар як форма
дистанційного інтерактивного навчання»; «Створення дистанційного курсу
та робота з таблицями на платформі Moodle»; «Наповнення електронного
навчального курсу інформацією про навчальну дисципліну на платформі
Moodle»; «Особливості створення тестів на платформі Moodle»; «Типи
тестових питань та основи формування банку питань на платформі Moodle»;
«Загальні правила відеоспілкування за допомогою хмарних сервісів на
прикладі платформи Zoom»; «Створення завдань їх оцінювання та
управління на платформі Moodle»; «Використання ресурсу Урок при
створенні Лабораторних та Практичних занять на платформі Moodle».

Програма підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних
працівників та працівників спрямована на розвиток професійних
компетентностей, набули нових навичок комунікації, ознайомилися з
досвідом роботи колег із різних регіонів України та держав Європейського
Союзу щодо використання в дистанційному навчанні можливостей платформ
Zoom.us. та Moodle. Набуті науково-педагогічними знання допоможуть
розширити спектр навчальних інструментів, які можна щоденно
використовувати в дистанційній освітній діяльності, побудувати власну
траєкторію роботи зі студентами, використовуючи сучасні онлайн-методи та
прийоми розвитку креативного, критичного і логічного мислення.
Після завершення виконання програми міжнародного підвищення
кваліфікації учасники отримали сертифікати учасника Міжнародного
підвищення кваліфікації «Використання можливостей хмарних сервісів в
онлайн навчанні для гуманітарних спеціальностей з використанням платформ
Zoom та Moodle», що відповідає вимогам міжнародних стандартів.
Усі набуті під час навчання теоретичні знання і практичні навички
будуть застосовані під час організації дистанційного навчання у БІНПО з
метою підвищення його якості.