У БІНПО ВІДБУЛОСЯ ЗАСІДАННЯ РАДИ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

23.05. 2022

20 травня 2022 року у Білоцерківському інституті неперервної
професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України відбулося чергове засідання
Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти. У
засіданні взяли участь 16 учасників, зокрема 11 науково-педагогічних
працівників, члени Ради з якості, 3 стейкголдери та 2 запрошених особи.
Володимир Кулішов, голова Ради із забезпечення якості освітньої
діяльності та якості вищої освіти, ознайомив присутніх із порядком денним
засідання, звернув увагу на регламент виступів. У доповіді «Про стан і
перспективи інтернаціоналізації наукової діяльності, академічної
мобільності науково-педагогічних працівників, здобувачів освіти,
замовників освітніх послуг» Володимир Сергійович охарактеризував стан і
перспективи інтернаціоналізації наукової діяльності, академічної мобільності
науково-педагогічних працівників, здобувачів освіти, замовників освітніх
послуг у БІНПО.
Микола Максимов, професор кафедри педагогіки, психології та
менеджменту, у своїй доповіді «Забезпечення психологічної і соціальної
підтримки здобувачів вищої освіти у БІНПО» надав практичні рекомендації
для забезпечення психологічної і соціальної підтримки здобувачів вищої освіти
у БІНПО.
Алла Лукіянчук, доцентка кафедри педагогіки, психології та
менеджменту, ознайомила присутніх із станом залучення здобувачів вищої
освіти до наукової діяльності та заходами щодо її активізації. Доповідачка
звернула увагу на важливість стимулювання здобувачів освіти до участі у
наукових студентських конкурсах та олімпіадах.
Тетяна Щипська, завідувачка навчального відділу БІНПО, у доповіді
«Підсумки атестації здобувачів вищої освіти освітніх ступенів «бакалавр»,
«магістр» у 2021/2022 навчальному році та заходи щодо підвищення якості
її результатів» ознайомила з результатами атестації здобувачів вищої освіти
освітніх ступенів «бакалавр», «магістр» у 2021/2022 навчальному році,
визначила заходи щодо підвищення результатів.
Володимир Кулішов у доповіді «Про методичні рекомендації
кафедрам щодо організації освітньої діяльності у 2022/2023 навчальному
році» звернув увагу на основні аспекти розроблення, удосконалення й
систематичного перегляду освітніх програм, інструменти для оцінювання
здобувачів вищої освіти та дотримання принципів академічної доброчесності,
розвиток кадрового забезпечення реалізації освітніх програм, процедури
залучення ключових стейкголдерів до освітнього процесу.

Засідання Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої
освіти засвідчило актуальність обговорюваних питань для підвищення якості та
результативності організації освітнього процесу.