У БІНПО ВІДБУЛАСЬ УСЕУКРАЇНСЬКА СТУДЕНТСЬКА НАУКОВО- ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «СОЦІАЛЬНО-ОСВІТНІ ДОМІНАНТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СУЧАСНОГО КОМПЕТЕНТНОГО ФАХІВЦЯ»

21.05. 2022

19 травня 2022 року у Білоцерківському інституті неперервної
професійної освіти відбулася Всеукраїнська студентська науково-практична
конференція «Соціально-освітні домінанти професійної підготовки
сучасного компетентного фахівця». Проведення Всеукраїнської студентської
науково-практичної конференції приурочене до Дня науки в Україні та
Всесвітнього Дня вишиванки.
Мета Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції:
обґрунтування соціальних та освітніх домінант підготовки сучасного
компетентного фахівця в закладі вищої освіти, обговорення актуальних питань
навчання і виховання сучасної молоді в період війни, координація науково-
дослідної роботи.
У конференції взяли участь представники провідних вітчизняних
закладів вищої та фахової передвищої освіти, зокрема Прикарпатського
національного університету імені Василя Стефаника, Київського національного
університету імені Тараса Шевченка, КЗ «Сумський інститут післядипломної
педагогічної освіти», ДЗВО «Донбаський державний педагогічний
університет», КЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий
коледж», Одеського фахового коледжу комп’ютерних технологій ОДЕУ,
Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира
Гнатюка, Національного університету «Києво-Могилянська академія»,
Фахового коледжу геологорозвідувальних технологій Київського національного
університету ім. Тараса Шевченка, Полтавського державного медичного
університету, Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ,
Запорізького національного технічного університету, Університету Григорія
Сковороди в Переяславі, Національного університету «Чернігівський колегіум
імені Т.Г. Шевченка», Національного університету «Запорізька політехніка»,
Білоцерківського національного аграрного університету, Глухівського
національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.
Було зареєстровано понад 150 осіб, на пошту організаційного комітету
конференції подано 80 тез доповідей студентів та аспірантів вітчизняних
закладів вищої освіти. На конференції зафіксовано понад 100 точок
підключення, працювали три студентські секції.
До Дня вишиванки колектив Білоцерківського інституту неперервної
професійної освіти організував флешмоб «Вишивана країна БІНПО».
Одягнувши вишиванку, кожен співробітник, здобувач освіти, замовник освітніх
послуг показує єдність, незламність і красу українського народу. З один день

відеоролик набрав 1150 переглядів у соцмережах. До флешмобу приєдналися
педагоги, здобувачі освіти з різних куточків України.
Роботу конференції відкрила директорка БІНПО, докторка педагогічних
наук, професорка Вікторія СИДОРЕНКО, яка привітала учасників
конференції. У науковій доповіді «Де шукати втрачені кваліфікаційні
навички випускників ЗВО?» звернено увагу на проблему невідповідності
кваліфікаційних навичок випускників ЗВО сучасним запитам ринку праці.
Вікторія Вікторівна проаналізувала фундаментальні причини так званої
«кваліфікаційної ями», яка сьогодні поширена в усіх країнах світу та
призводить до того, що випускники закладів освіти не можуть знайти роботу за
спеціальністю і йдуть працювати на посади, які не відповідають їхній
кваліфікації.
Учасників конференції привітала Наталія МУРАНОВА, проректорка з
науково-педагогічної, освітньої роботи та міжнародних зв’язків ДЗВО
«Університет менеджменту освіти», докторка педагогічних наук, професорка,
яка відзначила плідну роботу колективу БІНПО та вагомий внесок у підготовку
сучасного конкурентоспроможного фахівця. Наталія Петрівна зачитала Наказ
Президії НАПН про нагородження науково-педагогічних працівників БІНПО
почесними нагородами.
З привітальними словами до учасників виступили: Лідія ГОРОШКОВА,
представник МОН України, вчена секретарка секції 22 «Науки про Землю»
Наукової ради МОН України, експертка Національного фонду досліджень
України, докторка економічних наук, завідувачка кафедри менеджменту
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»; Сергій КОВЕРГА,
завідувач кафедри менеджменту ДЗВО «Донбаський державний педагогічний
університет», доктор економічних наук, професор; Єлизавета ЄРМОЛЕНКО,
здобувачка освіти 4 курсу спеціальності «Культурологія» Національного
університету «Києво-Могилянська академія».
На пленарному засіданні з науковими доповідями виступили: Володимир
КУЛІШОВ, завідувач кафедри педагогіки, психології та менеджменту БІНПО,
кандидат педагогічних наук, доцент, з доповіддю: «Сучасні стратегії
підготовки фахівців у Білоцерківському інституті неперервної професійної
освіти», Михайло ЖУК, доцент кафедри соціально-гуманітарної освіти
Сумського ОблІППО, кандидат філософських наук, доцент, з доповіддю:
«Фахівець в умовах нових викликів: можливі напрями проєктів в умовах
війни та після перемоги»; Олена ВАСИЛЬЄВА, члена-кореспондент
Академії економічних наук України, декан факультету міжнародного туризму
та економіки Національного університету «Запорізька політехніка», докторка
економічних наук, доцентка, з доповіддю: «Технології мотивації та оцінки
науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти»; Наталія
КІЙКО, здобувачка освітнього ступеня «Магістр» спеціальності «053

Психологія» БІНПО, з доповіддю: «Стимулювання психологічної та творчої
активності на прикладі використання методу «мозкової атаки»; Карини
СКРИНЧЕНКО, аспірантки кафедри екології факультету природничих наук
Національного університету «Києво-Могилянська академія», з доповіддю:
«Modeling of ecosystems` sustainable development»; Станіслав ГОРОШКОВ,
здобувач освіти 2 курсу Фахового коледжу геологорозвідувальних технологій
Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, з доповіддю:
«Monitoring waste generation and emissions of harmful substances».
Науковий дискурс було спрямовано на вирішення актуальних питань
професійної підготовки сучасного компетентного фахівця. Підсумки
пленарного засідання підвела директорка БІНПО Вікторія СИДОРЕНКО, яка
зазначила, що такий формат наукових дискусій надає новий імпульс та
підтримку подальшому професійному розвитку сучасних фахівців.
Конференція продовжила роботу у трьох секціях. Цікавим та професійно-
зорієнтованим було обговорення питань на засіданнях секцій, що розглянули
теоретичні і практичні аспекти підготовки фахівців з психології, освітніх,
педагогічних наук та управління.
Завдяки відкритому простору не було бар’єрів у спілкуванні, усі охочі
мали можливість ставити запитання, ділитися досвідом, проєктувати шляхи
майбутньої професійної діяльності.
Запис пленарного засідання Всеукраїнської студентської науково-
практичної конференції «Соціально-освітні домінанти професійної підготовки
сучасного компетентного фахівця» можна переглянути на ютуб-каналі БІНПО
за посиланням: https://youtu.be/HMvELu_5OEQ