У БІНПО ОНОВЛЕНО БАНК КРАЩИХ ОСВІТНІХ ПРАКТИК ЗА ПРОФЕСІЯМИ

16.05. 2022

У Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО
«УМО» НАПН України для організації освітнього процесу створено єдину
освітньо-цифрову екосистему.
Одним із складників цієї системи є інформаційно-аналітичний ресурс
«Методична скарбничка» (режим доступу: https://profosvita.org/), за
допомогою якого здійснюється науково-методичний супровід професійного
розвитку педагогічних працівників закладів професійної освіти, надання їм
методичної, організаційної та дорадницької допомоги, узагальнення
перспективного педагогічного досвіду, оволодіння новітніми виробничими
технологіями.
Інформаційно-аналітичний ресурс «Методична скарбничка» (режим
доступу: https://profosvita.org/) вміщує 1448 методичних матеріалів для 120
професій, 2056 кращих освітніх практик за компетенціями на електронних
носіях, 169 відеофільмів для 49 професій, узагальнені матеріали
спеціалізованих виставок 2021 рік (презентації і каталоги), 6 збірників за
компетенціями, Web-портфоліо «Формування кар’єрних орієнтацій
здобувачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти – умова
підготовки конкурентоздатних фахівців на ринку праці».
У період воєнного стану інформаційно-аналітичний ресурс «Методична
скарбничка» (режим доступу: https://profosvita.org/) поповнився матеріалами
кращих освітніх практик.
Методична розробка «Психологічні аспекти інтернет – залежності
суб’єктів освітнього процесу» містить ігрові вправи «Позитив та негатив»,
тренінг на тему: «Мережа Інтернет: ворог чи друг?», інтерактивну вправу
«Золота рибка», правила безпечного користування мережею Інтернет.
Матеріали надані Вікторією ВЕРТЕЛЬ, майстром виробничого навчання
ДПТНЗ «Харківське вище професійне училище сфери послуг».
Методична розробка «Практичні аспекти застосування STEАM-
технологіq у розвитку професійної компетентності здобувачів освіти
нетехнічних спеціальностей на уроках інформатики та інформаційних
технологій» надає практичні поради щодо:
 Реалізації STEAM-освіти в проєктній діяльності на уроках
інформаційних технологій для спеціальності «Флорист»;
 Розвитку професійної компетентності здобувачів освіти
спеціальностей «Кравець. Закрійник» на уроці інформатики;
 «Мастермайнд» для застосування STEАM-технологій у проєктній
діяльності здобувачів освіти на уроках інформаційних технологій та
інформатики.
Матеріал створено з досвіду роботи Ольгою БОСКО? викладача
інформатики та інформаційних технологій ДПТНЗ «Криворізький
навчально-виробничий центр».

Методична розробка «Програмно-педагогічні засоби підтримки
вивчення дисципліни «Технологія приготування їжі з основами
товарознавства» може бути використана викладачами спецдисциплін з
професії «Кухар» ЗП(ПТ)О в умовах змішаного та дистанційного навчання.

 Алгоритм роботи в сервісі Quizizz
 Алгоритм роботи в сервісі Jigsaw Planet
 Алгоритм роботи в сервісі XMind
 Алгоритм роботи в сервісі FRINGA
 Алгоритм роботи в сервісі StoryJumper
 Алгоритм роботи в додатку «Тестмейкер»
Матеріал підготувала Єріс Юлія, викладач спеціальних дисциплін
Центру підготовки і перепідготовки робітничих кадрів №1 м. Кривий
Ріг.
Щиро вдячні та радіємо нашій співпраці в ім’я розвитку української
освіти.
Користуйтесь можливістю наповнитись новими ідеями для свого
професійного розвитку. Запрошуємо до професійного партнерства.