НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ БІНПО БЕРУТЬ УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНОМУ ПІДВИЩЕННІ КВАЛІФІКАЦІЇ (РЕСПУБЛІКА ПОЛЬЩА)

16.05. 2022

16 травня 2022 року стартувало міжнародне підвищення кваліфікації
наукових, науково-педагогічних працівників та працівників освітніх закладів
з теми: «Використання можливостей хмарних сервісів в онлайн-навчанні
для гуманітарних спеціальностей з використанням платформ Zoom та
Moodle» (м. Люблін, Республіка Польща).
Організаторами міжнародного стажування виступили Науково-
дослідний інститут Люблінського науково-технологічного парку та IESF
«Міжнародна фундація науковців та освітян».
У міжнародному підвищенні кваліфікації беруть участь 15 науково-
педагогічних працівників Білоцерківського інституту неперервної
професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України.
Мета: «Використання можливостей хмарних сервісів в онлайн навчанні
для гуманітарних спеціальностей з використанням платформ Zoom та
Moodle» – звернути увагу освітян на питання розвитку критичного,
креативного та логічного мислення здобувачів освіти інструментами,
доступними кожному педагогу в навчальному процесі.
Тривалість/обсяг: 45 годин (1,5 кредиту ЄКТС). Під час навчання
педагоги набудуть таких компетентностей: професійні та загальні навички
дистанційного інтерактивного навчання за допомогою вебінарів та
відеоконференцій на прикладі платформи Zoom та Moodle. Види діяльності:
лекційних – 12 год., практичних – 20 год., самостійна робота – 13 годин
Програма міжнародного підвищення кваліфікації включає в себе
опрацювання таких актуальних і важливих тем, як: «Основні типи
комунікативної взаємодії в мережі «Інтернет». Вебконференція (інтернет-
конференція)»; «Організація дистанційного навчання в системі Moodle Перші
кроки»; «Створення електронного навчального курсу на платформі Moodle»;
«Наповнення електронного навчального курсу інформацією про

навчальнудисципліну на платформі Moodle»; «Вебінар як форма
дистанційного інтерактивного навчання»; «Створення дистанційного курсу
та робота з таблицями на платформі Moodle»; «Наповнення електронного
навчального курсу інформацією про навчальну дисципліну на платформі
Moodle»; «Використання виду діяльності УРОК при створенні Лекцій на
платформі Moodle»; «Сервіс вебінарів та відеоконференцій за допомогою
платформи Zoom»; «Особливості створення тестів на платформі Moodle»;
«Використання виду діяльності УРОК при створенні Лекцій на платформі
Moodle»; «Типи тестових питань та основи формування банку питань на
платформі Moodle»; «Вид діяльності Тест при створенні елементів поточного
та підсумкового контролю на платформі Moodle»; «Загальні правила
відеоспілкування за допомогою хмарних сервісів на прикладі платформи
Zoom»; «Створення завдань їх оцінювання та управління на платформі
Moodle»; «Використання ресурсу Урок при створенні Лабораторних та
Практичних занять на платформі Moodle».
Навчання триватиме з 16 по 23 травня 2022 року.
Бажаємо усім учасникам плідної роботи, ефективної комунікації та
професійного зростання.
Тримаємо наш переможний освітянський стрій!