ОРГАНІЗАЦІЙНА НАРАДА ЗІ ЗДОБУВАЧАМИ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «МАГІСТР»: ПІДСУМОВУЄМО РЕЗУЛЬТАТИ, ПЛАНУЄМО

23.04. 2022

22.04.2022 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної
освіти ДЗВО «УМО» НАПН України відбулася організаційна нарада зі
здобувачами освітнього ступеня «магістр» 1-го курсу заочної форми
навчання спеціальностей 011 Освітні, педагогічні науки, 053 Психологія, 073
Менеджмент (Управління навчальним закладом), 073 Менеджмент
(Адміністративний менеджмент).
Із вітальним словом до здобувачів освіти звернулась директорка
БІНПО, докторка педагогічних наук, професорка – СИДОРЕНКО Вікторія
Вікторівна, яка привітала студентів із успішним захистом курсових робіт та
завершенням сесії. Вікторія Вікторівна зауважила, що наступним важливим
етапом навчання стане проходження науково-педагогічної (для майбутніх
педагогів) та переддипломної (для психологів та управлінців) практики, а
також написання і захист кваліфікаційної роботи магістра.
Із порядком та умовами проходження практики, написання і захисту
кваліфікаційної роботи магістра студентів ознайомили гаранти освітніх
програм:

 гарант ОП «Педагогіка вищої школи» – Володимир КУЛІШОВ,
доцент кафедри методики професійної освіти та соціально-
гуманітарних дисциплін;
 гарант ОП «Управління навчальним закладом» та
«Адміністративний менеджмент» – Ігор ГРОЗНИЙ, завідувач
кафедри педагогіки, психології та менеджменту;
 гарант ОПП «Психологія» – Наталія ТОРБА, доцентка кафедри
педагогіки, психології та менеджменту.
Щиро бажаємо нашим здобувачам плідної, творчої та цікавої роботи.
До нових звершень!