13.04.2022 РОКУ У БІНПО ВІДБУВСЯ ЗАХИСТ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ
РОБІТ МАГІСТРА ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 073 «МЕНЕДЖМЕНТ», СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ«АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

14.04. 2022

13 квітня 2022 року у Білоцерківському інституті неперервної
професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України відбувся захист
кваліфікаційних робіт магістра галузі знань 073 «Менеджмент» спеціалізації
«Адміністративний менеджмент».
Відстань та особливі умови проведення захисту не завадили нашим
студентам продемонструвати високий рівень здобутих у Інституті знань та
практичних навичок, розвинутих фахових компетентностей, а екзаменаційній
комісії здійснити відповідну оцінку.
До складу екзаменаційної комісії увійшли:
Васильєва Олена Олексіївна – голова комісії, декан факультету
міжнародного туризму та економіки Національного університету «Запорізька
політехніка», докторка економічних наук, доцентка;
Грозний Ігор Сергійович – заступник голови комісії, завідувач
кафедри педагогіки, психології та менеджменту БІНПО ДЗВО «УМО»,
доктор економічних наук, професор;
Сидоренко Вікторія Вікторівна – членкиня комісії, директорка
БІНПО ДЗВО «УМО», докторка педагогічних наук, професорка;
Горошкова Лідія Анатоліївна – членкиня комісії, професорка
кафедри педагогіки, психології та менеджменту БІНПО ДЗВО «УМО»,
докторка економічних наук, доцентка;
Князєва Марина Олексіївна – секретарка комісії, методистка
навчального відділу БІНПО ДЗВО «УМО».
Голова комісії, Олена Васильєва, підкреслила, що презентовані
магістерські кваліфікаційні роботи виконано на актуальні практико-
орієнтовані теми, котрі знайшли свого глибокого наукового розкриття.
Висловлюємо велику вдячність магістрам і науковому керівникові
проф. Лідії Горошковій за високу якість робіт, а також усім учасникам
освітнього процесу, котрі були задіяні у нелегкому, але цікавому та плідному
магістерському шляху наших студентів.
Бажаємо нашим магістрам трансформувати здобутий у БІНПО високий
рівень фахових компетентностей у реальні успіхи на професійній ниві задля
особистісного зростання та процвітання нашої України.
У добрий шлях!