У БІНПО ВІДБУЛОСЯ ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ

30.03. 2022

30 березня 2022 року у Білоцерківському інституті неперервної
професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України відбулося чергове засідання
Вченої ради. На засіданні були присутні всі члени Вченої ради.
Голова Вченої ради, директорка БІНПО, докторка педагогічних наук,
професорка Вікторія СИДОРЕНКО наголосила на важливості вирішення
нагальних питань в умовах воєнного стану.
Під час чергового засідання Вченої ради розглянуто питання порядку
денного:

 1. Про організацію навчання на засадах педагогіки партнерства та
  створення безпечного освітнього середовища. Технології запобігання
  булінгу і дискримінації учасників освітнього процесу
  Доповідачі: А.М. Лукіянчук, вчений секретар, Н.Г. Торба, доцентка
  кафедри педагогіки, психології та менеджменту.
 2. Профорієнтаційно-рекламна стратегія БІНПО відповідно до зміненого
  порядку вступу абітурієнтів до закладів вищої освіти в умовах
  воєнного стану
  Доповідачі: А.Б. Єрмоленко, відповідальний секретар Відбіркової комісії,
  О.О. Рудич
 3. Організаційно-методичні засади виявлення і розвитку
  обдарованості здобувачів вищої освіти
  Доповідачі: І.С. Грозний, завідувач кафедри педагогіки, психології та
  менеджменту, Л.А. Горошкова, професорка кафедри педагогіки, психології та
  менеджменту.
 4. Про систему і механізми забезпечення академічної
  доброчесності учасників освітнього процесу
  Доповідачі: І.С. Грозний, завідувач кафедри педагогіки, психології та
  менеджменту, А.Б. Єрмоленко, завідувач кафедри методики професійної
  освіти та соціально-гуманітарних дисциплін, Є.В. Івашев Є.В.
 5. Науково-методичне забезпечення функціонування цифрової
  бібліотеки БІНПО
  Доповідачі: С.В. Сташенко, завідувачка відділу цифровізації освітньої
  діяльності, А.А. Носовська, завідувачка наукової бібліотеки.
 6. Про організацію конкурсу на кращу випускну роботу (проєкт)
  слухача КПК
  Доповідачка: А.М. Лукіянчук, вчений секретар.
  Засідання Вченої ради пройшло конструктивно. Серед важливих питань –
  проведення загальноінститутського конкурсу студентських наукових робіт з
  урахуванням «Положення про загальноінститутський конкурс студентських
  наукових робіт у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти»,
  організація рекламної кампанії відповідно до зміненого порядку вступу
  абітурієнтів до закладів вищої освіти в умовах воєнного стану, систематизація
  та поповнення фондів цифрової бібліотеки БІНПО з урахуванням потреб

науково-педагогічних працівників, здобувачів вищої освіти, замовників
освітніх послуг і ключових стейкголдерів тощо.
Членами Вченої ради було прийнято низку рішень, важливих для
подальшого функціонування Інституту.
Вдячні членам Вченої ради за науковий дискурс, злагоджену професійну
взаємодію.