КОЛЕКТИВНА АНГЛОМОВНА МОНОГРАФІЯ – РЕЗУЛЬТАТ П’ЯТИРІЧНОГО НАУКОВОГО ПОШУКУ КОЛЕКТИВУ БІНПО

16.02. 2022

Колективна монографія  «Improving modern models of professional development of teachers of vocational education in the context of the development of professional competence»Удосконалення сучасних моделей підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти в контексті розвитку професійної компетентності») є результатом п’ятирічного наукового пошуку науково-педагогічних працівників Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України, роботодавців і ключових стейкголдерів.

У монографії теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено ефективність інноваційних моделей розвитку науково-методичної, психолого-педагогічної та цифрової компетентності в системі підвищення кваліфікації як обов’язкових складників фахової компетентності педагогічних працівників. Результати наукової розвідки спрямовано на модернізацію, компетенізацію та акмеологізацію підготовки педагогів професійної освіти, підвищення якості освіти та маркетинг освітніх послуг.

Дослідження виконано в межах науково-дослідної роботи ««Удосконалення сучасних моделей підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти у контексті формування та розвитку професійної компетентності» (0117U002381, 2017-2021 рр.).

Монографію підготовлено в друкованому вигляді та на електронному носії (CD). Матеріали можуть бути опановані в off-line і on-line режимах та всебічно сприятимуть безперервному професійному саморозвитку і самореалізації фахівців у системі формальної, неформальної та інформальної освіти.

Для науково-педагогічних, педагогічних працівників, керівників закладів професійної освіти, замовників освітніх послуг, роботодавців і ключових стейкголдерів, а також усіх, хто цікавиться питаннями модернізації вітчизняної системи професійної освіти.

Вдячні нашим рецензентам та ключовим стейкголдерам:

ІГНАТОВИЧ Олена Михайлівна – докторка психологічних наук, старша наукова співробітниця, завідувачка відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна;

ЮДЕНКОВА Олена Петрівна – кандидатка педагогічних наук, в.о. директора Державного навчального закладу «Міжрегіональне вище професійне училище поліграфії та інформаційних технологій» (м. Дніпро);

МАСЛІЧ Світлана Володимирівна – кандидатка педагогічних наук, заступниця директорки з навчальної роботи Державного професійно-технічного навчального закладу «Вінницьке вище професійне училище сфери послуг» (м. Вінниця)

Експерти-ключові стейкґолдери:

ГОРОШКОВА Лідія Анатоліївна – докторка економічних наук, академік Академії економічних наук України, експертка Національного фонду досліджень України, професорка кафедри екології Національного університету «Києво-Могилянська академія», керівник науково-дослідної лабораторії «Науки про Землю» Національного університету «Києво-Могилянська академія»;

БАРКАР Вікторія Іванівна – виконуюча обов’язки директора Державного навчального закладу «Білицький професійний ліцей», викладач української мови та літератури, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», методист Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Донецькій області

Упровадження сучасних моделей підвищення кваліфікації педагогів на базі 28 закладів професійної освіти.

Представлені в монографії матеріали апробовано на курсах підвищення кваліфікації педагогічних працівників і керівних кадрів закладів професійної освіти, у Школі лідерів професійної освіти, Школі педагогічного коучингу, онлайн-Академії цифрових технологій, Студії корпоративного тимбілдингу. Основні методологічні, теоретичні, методичні результати й концептуальні положення видання оприлюднено на Міжнародних спеціалізованих виставках, науково-практичних, науково-методичних конференціях, конгресах, проєктах, семінарах різного рівня, соцмережах тощо.

Авторський  колектив  виконавців презентованого наукового видання сподівається, що його результати будуть актуальними, цікавими й професійно корисними широкому загалу освітян, хто дотичний  до  організації  різних  сегментів безперервного професійного розвитку педагогічних працівників закладів професійної освіти, і сподівається на подальший науковий дискурс.