ПІДГОТОВЛЕНО ЦИФРОВИЙ ПРОГРАМНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС «УМОВИ РОЗВИТКУ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗП(ПТ)О У СИСТЕМІ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ»

02.02. 2022

Науково-педагогічними працівниками кафедри педагогіки, психології та менеджменту Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України за результатами НДР розроблено цифровий  програмно-методичний  комплекс «Умови розвитку психолого-педагогічної компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О у системі безперервної професійної освіти».

Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше розроблено, експериментально перевірено і впроваджено в підготовку педагогічних працівників  структурно-функціональну модель розвитку психолого-педагогічної компетентності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О в системі безперервної професійної освіти; виявлено основні чинники та організаційно-педагогічні  умови для розвитку психолого-педагогічної компетентності  педагогічних працівників закладів професійної освіти.

 У цифровому програмно-методичному комплексі розкрито та теоретично обґрунтовано концепцію андрагогічного підходу до розвитку психолого-педагогічної компетентності педагога закладу професійної освіти, представлено  складники моделі  розвитку психолого-педагогічної компетентності педагога та критерії її оцінювання,  розглянуто основні підходи до створення інноваційного освітнього середовища у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, визначено  сприятливі умови розвитку психолого-педагогічної компетентності педагога в системі неперервної професійної освіти.

Цифровий програмно-методичний комплекс має практичну спрямованість, у четвертому розділі представлено робочі навчальні програми вибіркових спецкурсів,зокрема  «Мотивація професійної діяльності педагогічного працівника», «Психологічні аспекти попередження конфліктів в педагогічному колективі», «Розвиток критичного мислення  здобувачів освіти», «Розвиток готовності педагогічних працівників ЗП(ПТ)О до інноваційної діяльності». Матеріали цифрового програмно-методичного комплексу стануть у нагоді педагогічним працівникам закладів професійної (професійно-технічної) освіти та всім зацікавленим у питаннях підвищення якості безперервної професійної освіти педагогічних працівників.