У БІНПО ВІДБУЛОСЯ ЗАСІДАННЯ РАДИ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

31.01. 2022

28 січня 2022 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти відбулося перше у новому році засідання Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти. У роботі Ради взяли участь науково-педагогічні працівники БІНПО, члени Ради з якості та ключові стейкголдери.

Відкрив засідання Володимир Кулішов, голова Ради з якості, заступник директора БІНПО, який побажав членам Ради плідної роботи у 2022 році.

До порядку денного засідання від 28.01.2022 р. було включено питання:

  1. Про підготовку студентів БІНПО до участі у ІІ-му турі Всеукраїнських студентських олімпіад та Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей. Доповідачка: професорка кафедри ПП та М Горошкова Л.А.
  2. Про стан та заходи щодо залучення зовнішніх стейкґолдерів (роботодавців і випускників) до процесу розробки, перегляду та моніторингу освітніх програм. Доповідачі: гаранти освітніх програм.
  3. Про стан забезпечення академічної доброчесності у БІНПО. Доповідач: професор кафедри МПО та СГД Мандрагеля В.А.

  Лідія Горошкова, професорка кафедри ПП та М, ознайомила присутніх з основними вимогами та рекомендаціями щодо участі здобувачів вищої освіти у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей, звернула увагу на дотримання принципів академічної доброчесності при підготовці конкурсних робіт.

Гаранти освітньо-професійних програм для магістрів (Володимир Кулішов, Ігор Грозний, Наталія Торба) представили інформацію щодо залучення зовнішніх стейкголдерів до забезпечення якості освітньої діяльності в БІНПО та до процесу розробки, перегляду та моніторингу освітніх програм.  Гаранти ОПП зазначили, що участь ключових стейкголдерів у розробленні (удосконаленні) і моніторингу освітньо-професійних програм забезпечує їх експертне оцінювання та врахування сучасних галузевих особливостей при підготовці фахівців, удосконалення змістової частини освітніх програм і навчальних планів.

Володимир Мандрагеля, професор кафедри МПО та СГД, представив освітньо-філософське бачення сучасної стратегії забезпечення академічної доброчесності в освітній і науковій роботі  Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти. Доповідь Володимира Андрійовича викликала жваву зацікавленість і переросла в наукову дискусію, до якої долучилися інші члени Ради з якості.

Порядок денний засідання Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти був виконаний, а засідання залишило приємні робочі враження.

Бажаємо членам Ради з якості БІНПО успішної роботи у 2022 році.