ОЦІНІТЬ ПЕРЕВАГИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ З БІНПО

29.01. 2022

Вас і досі лякає, втомлює навчання з використанням дистанційних технологій?
Ми сприйняли цей виклик переходу на дистанційне навчання із цікавістю, натхненням і бажанням подолати цифровий розрив у сфері вищої, професійної та фахової передвищої освіти. І вже маємо конкретні результати.
У Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України для організації освітнього процесу створено єдину освітньо-цифрову екосистему, що поєднує інтелектуальний, науковий, професійний, освітній, технологічний потенціал суб’єктів мережевого освітньо-цифрового середовища та передбачає використання цифрових, андрагогічних, акмеологічних та інтерактивних технологій у віртуальному просторі.
Єдина освітньо-цифрова екосистема включає: LMS «Профосвіта» (https://profosvita.org, зареєстровано більше 8000 учасників), інформаційно-аналітичний ресурс «Методична скарбничка», хмарний сервіс Microsoft Teams платформи Office 365, Віртуальну школу педагогічного коучингу, онлайн консультпункт «Новітні виробничі технології», Консалтинговий центр, цифрові освітні курси, онлайн-академію цифрових технологій, цифрові програмно-методичні комплекси, персональні вебресурси викладачів тощо.
Microsoft Teams – це робочий простір для колективної роботи, заснований на чотирьох ключових ідеях – сучасний чат, центр взаємодії, можливості індивідуальних налаштувань і надійний захист. У БІНПО Центром адміністрування Microsoft 365 призначено 500000 безкоштовних ліцензій для викладачів та 1000000 для здобувачів освіти. Освітня локація платформи Microsoft Office 365 (зареєстровано більше 2600 учасників) уміщує категорії слухачів (науково-педагогічні працівники, педагогічні працівники, методичні служби всіх рівнів тощо), викладачів та тьюторів навчальних груп.
Упродовж 2021 року створено 81 вебресурс для слухачів КПК. Усього створено 69 вебресурсів для слухачів за державним замовленням: викладачі – 24, майстри – 43, старші майстри – 2. Для здобувачів вищої освіти у 2021 році відкрито 101 вебресурс, з них: бакалаври – 15; магістри ОП «Психологія» – 26; магістри ОП «Педагогіка вищої школи» – 29; магістри ОП «Менеджент» – 31
Інформаційно-аналітичний ресурс «Методична скарбничка» (режим доступу: https://profosvita.org/) вміщує 1448 методичних матеріалів для 120 професій, 2056 кращих освітніх практик за компетенціями на електронних носіях, 169 відеофільмів для 49 професій, узагальнені матеріали спеціалізованих виставок 2021 рік (презентації і каталоги), 6 збірників за компетенціями, Web – портфоліо «Формування кар’єрних орієнтацій здобувачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти – умова підготовки конкурентоздатних фахівців на ринку праці».
Діяльністю Консалтингового центру БІНПО в 2021 році охоплено понад 1000 замовників освітніх послуг.
Консалтинговий центр «Новітні педагогічні і виробничі технології» створено для слухачів курсів, які навчаються за дистанційною формою навчання. За 2021 рік проведено консультацій для майстрів виробничого навчання вісімнадцять, для викладачів – тринадцять, старших майстрів – одна.
Усі науково-педагогічні працівники БІНПО пройшли навчання по роботі з навчальним інтерактивним обладнанням, мають відповідні сертифікати.
Створено цілу низку цифрових програмно-методичних комплексів.
Навчаючи Вас, невпинно, щодня навчаємось самі.
Запрошуємо в нашу професійну команду навчатися, підвищувати кваліфікацію, шліфувати педагогічний стиль і майстерність.