ВІТАЄМО БАКАЛАВРІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 053 «ПСИХОЛОГІЯ» ІЗ УСПІШОЮ ЗДАЧЕЮ КОМПЛЕКСНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ

29.01. 2022

27 січня 2022 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України відбувся комплексний кваліфікаційний екзамен у здобувачів освіти групи ПССк-19-11-зБ освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 053 «Психологія» (заочна форма навчання).
Для бакалаврів комплексний кваліфікаційний екзамен – це надзвичайно важливий момент, адже випускники повинні підтвердити рівень здобутих в інституті теоретичних знань, сформованих практичних умінь і навичок.
Цьогоріч проведення атестації відбулося у складі екзаменаційної комісії:
Грись Антоніна Михайлівна – голова комісії, завідувачка лабораторії психології соціально дезадаптованих неповнолітніх Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, докторка психологічних наук, професорка;
Лукіянчук Алла Миколаївна – заступник голови комісії, доцентка кафедри педагогіки, психології та менеджменту БІНПО ДЗВО УМО, кандидатка психологічних наук, доцентка;
Максимов Микола Володимирович – член комісії, професор кафедри педагогіки, психології та менеджменту БІНПО ДЗВО УМО, доктор психологічних наук, доцент;
Сидоренко Вікторія Вікторівна – член комісії, директорка БІНПО ДЗВО УМО, докторка педагогічних наук, професорка;
Князєва Марина Олексіївна – секретарка комісії, методистка навчального відділу БІНПО ДЗВО УМО.
Під час складання комплексного кваліфікаційного екзамену було оцінено теоретичну підготовку студентів, їх практичні навички і вміння та здатність застосовувати їх у професійній діяльності.
Здобувачі освіти показали високий рівень підготовки та глибокі знання з обраної спеціальності.
Вітаємо бакалаврів із успішною здачею іспиту та бажаємо плідної професійної діяльності та успіхів на професійній ниві.
Бажаємо випускникам вдало використовувати здобуті під час навчання у БІНПО знання, сформовані вміння і навички, неперервного професійного розвитку впродовж усього життя.