У БІНПО ВІДБУЛАСЯ ЗВІТНА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «БАКАЛАВР» СПЕЦІАЛЬНОСТІ 053 СОЦІАЛЬНІ ТА ПОВЕДІНКОВІ НАУКИ ЩОДО ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

28.01. 2022

24 січня 2022 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України відбулася звітна конференція з виробничої практики студентів заочної форми навчання освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 053 Соціальні та поведінкові науки.
Метою сучасної освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, формування у громадян здатності до свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного суспільного потенціалу, забезпечення країни кваліфікованими фахівцями. Виробнича практика студентів є надзвичайно важливою і невід’ємною ланкою всього освітнього процесу і, зокрема, отримання повноцінної вищої освіти.
Головною метою проведення виробничої практики було закріплення теоретичних знань в галузі психології, а також набуття практичних навичок цієї роботи: узагальнення, систематизація і поглиблення загальнопедагогічних та психологічних знань, умінь та навичок отриманих студентами в процесі навчання та застосування їх під час виконання конкретних соціально-педагогічних та психологічних завдань; перетворення теоретичних знань у систему професійних умінь.
У роботі звітної конференції взяв участь Кулішов Володимир Сергійович, заступник директора БІНПО, кандидат педагогічних наук, доцент, який звернув увагу здобувачів освіти на цінність практичної підготовки у системі підготовки сучасного фахівця з психології.
У ході звітної конференції майбутні психологи представили індивідуальні плани роботи на практиці, звіти, плани та аналіз проведених психологічних досліджень та психокорекційних заходів. Загалом усі здобувачі успішно справилися із завданнями виробничої практики, вчасно і відповідно до вимог представили всю необхідну документацію.
Керівники практики – Максимов Микола Володимирович, доктор психологічних наук, професор кафедри ПП та М, Лукіянчук Алла Миколаївна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри ПП та М, Торба Наталія Григорівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри ПП та М, об’єктивно оцінили результати проходження студентами виробничої практики, відмітили необхідність і важливість отриманих практичних умінь і навичок для майбутньої професійної діяльності в галузі психології.
Бажаємо бакалаврам успіхів у здачі державного екзамену та реалізації професійних планів та задумів!