У БІНПО ВІДБУЛАСЯ ЗВІТНА КОНФЕРЕНЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТНЬОГО РІВНЯ «МАГІСТР» ЩОДО ПРОХОДЖЕННЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

24.01. 2022

21 січня 2022 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України відбулася звітна конференція з науково-педагогічної практики студентів заочної форми навчання освітнього рівня «магістр» спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки.
Практична підготовка здобувачів вищої освіти проводилася з метою поглиблення і закріплення теоретичних знань, отриманих здобувачами освіти в процесі вивчення циклу теоретичних дисциплін, практичних навичок, ознайомлення безпосередньо в установі, організації з особливостями майбутньої професійної діяльності магістрів, відпрацювання умінь і навичок майбутньої професії, а також збору матеріалу для виконання кваліфікаційної роботи магістра.
У ході звітної конференції здобувачі освіти представили індивідуальні плани роботи на практиці, звіт, аналіз відвіданих занять, план-конспект власного проведеного заняття, самоаналіз проведеного заняття та протокол його обговорення. В цілому всі здобувачі освіти успішно впоралися із завданнями програми науково-педагогічної практики, вчасно і відповідно до вимог представили всю необхідну документацію.
Керівники практики: Сидоренко Вікторія Вікторівна, директорка БІНПО, докторка педагогічних наук, професорка, Кулішов Володимир Сергійович, заступник директора БІНПО, кандидат педагогічних наук, доцент, Бабченко Наталія Василівна, старша викладачка кафедри ПП та М, доктор філософії у галузі освіти/педагогіки, об’єктивно оцінили здобутки студентів на практиці, відмітили важливість і необхідність отриманих практичних умінь і навичок для майбутньої професійно-педагогічної діяльності.
Бажаємо здобувачам освіти успіхів у написанні кваліфікаційної роботи та реалізації професійних задумів.