РОБОТА З ДЕСТРУКТИВНОЮ ПОВЕДІНКОЮ УЧНІВ:АНАЛІЗ, ПРОБЛЕМИ, АКЦЕНТИ

21.01. 2022

Одним із важливих елементів безпеки закладу професійної освіти є позитивні взаємовідносини між усіма суб’єктами освітнього процесу.
17-19 січня 2022 року на курсах підвищення кваліфікації у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти у рамках викладання спецкурсу «Просоціальне моделювання та мотиваційне консультування в роботі із деструктивною поведінкою учнів» з педагогами закладів професійної освіти було організовано обговорення проблемних питань, які виникають під час освітнього процесу та пов’язані із деструктивною поведінкою учнів. Автор спецкурсу – Євгеній Івашев, завідувач кафедри ТНОП та Д, кандидат юридичних наук, доцент.
В обговоренні взяли участь понад 60 педагогічних працівників (майстри виробничого навчання та викладачі професійно-теоретичної підготовки), представники ДНЗ «Смілянський центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів», ДНЗ «Уманський професійний аграрний ліцей», ДНЗ «Черкаське вище професійне училище будівельних технологій», Дар’ївского навчального центру №10, ДНЗ «Жашківський аграрно-технологічний професійний ліцей», ДНЗ «Черкаський професійний автодорожній ліцей», ТОВ НЗ «Черкаський навчально-курсовий комбінат», ДНЗ «Знам’янський професійний ліцей», ДНЗ «Монастирищенський професійний ліцей».
Історичний досвід становлення і розвитку вітчизняної та закордонних освітніх систем переконливо демонструє низьку ефективність (а подекуди і повну неефективність) авторитарних методів взаємодії в системі «викладач-учень», заснованих на системі покарань, пригніченні, залякуванні та заходах примусу. За таких умов особливої актуальності набувають методики роботи з учнями, які покликані розвивати внутрішній потенціал підлітків, їхню готовність до самосвідомої правослухняної поведінки. Одними із таких методик, котрі переконливо продемонстрували свою ефективність, є мотиваційне інтерв’ювання та просоціальне моделювання. З основними аспектами застосування цих методик у роботі закладів професійної освіти і було ознайомлено слухачів.