У БІНПО РОЗРОБЛЕНО ЕЛЕКТРОННИЙ КУРС «ПІДГОТОВКА ПЕДАГОГІВ ДО СТВОРЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В ЗАКЛАДАХ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ»

17.01. 2022

Упровадження інклюзивного навчання забезпечує реалізацію права кожної людини на освіту, незважаючи на особливості розвитку (відповідно типових норм чи із психофізичними порушеннями) та стан здоров’я. Для професійно-технічної освіти інклюзія – це ще й можливість розвитку професійних компетентностей, необхідних для професійної діяльності за певною професією у відповідній галузі, забезпечення конкурентоздатності та перспективи кар’єрного зростання, інтеграцію у суспільство та активного включення у суспільні стосунки.
На сьогодні інклюзія в Україні все ще перебуває на старті своїх потенційних можливостей. Відтак виникає потреба у забезпеченні підготовки педагогів до роботи в нових умовах.
У Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України розроблено курс «Підготовка педагогів до створення інклюзивного освітнього середовища в закладах професійної освіти» (авторка-розробниця – доцентка кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін Ірина Кучерак).
Основними завданнями спецкурсу є актуалізація та систематизація знань слухачів щодо технологій організації освітнього процесу задля забезпечення інклюзії; поглиблення знань слухачів щодо основних принципів і цінностей інклюзивного навчання; розвиток професійних знань та умінь слухачів, необхідних для створення інклюзивного освітнього простору.
Слухачі курсу матимуть можливість дізнатися більше про сутність і зміст понять «інклюзія», «інклюзивне навчання», «інклюзивне освітнє середовище», про алгоритм організації інклюзивного навчання у закладах П(П)О, особливості створення інклюзивного освітнього середовища та основні документи, що регламентують організацію інклюзивного навчання в Україні.
Презентуємо прев’ю курсу «Підготовка педагогів до створення інклюзивного освітнього середовища в закладах професійної освіти».