У БІНПО РОЗРОБЛЕНО НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК ІЗ РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

14.01. 2022

У Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України одним із стратегічних напрямів стратегії розвитку є підготовка «цифрового фахівця», для якого цифрові технології стають невід’ємним складником продуктивної професійної діяльності, а розвиток цифрової компетентності – однією з ключових для повноцінного життя, соціальної інтеграції і соціальної активності.
Науково-педагогічними працівниками кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну БІНПО розроблено навчальний посібник «Розвиток цифрової компетентності педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти засобами інформаційно-комунікаційних технологій». У праці розроблено концептуальні засади дослідження сутності цифровізації та її ролі в розвитку освіти, запропоновано модель розвитку цифрової компетентності педагогічних працівників закладів професійної освіти, окреслено аспекти використання цифрових технологій в освітньому процесі закладу освіти.
Практичні можливості професійного використання навчального посібника презентовано замовникам освітніх послуг під час занять на курсах підвищення кваліфікації.
Посібник доступний у цифровій бібліотеці БІНПО за посиланням: http://surl.li/bdeud
Запрошуємо всіх охочих до ознайомлення та використання в практичній діяльності.