У БІНПО ВІДБУЛОСЯ ЗАСІДАННЯ РАДИ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

31.12. 2021

29 грудня 2021 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України відбулось чергове засідання Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти. У роботі засідання взяли участь 11 науково-педагогічних працівників БІНПО, членів Ради з якості, та 4 ключових стейкхолдери.
У ході засідання було обговорено низку питань, що стосувались:
особливостей організації освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання в умовах карантинних обмежень у 2021/2022 навчальному році;
затвердження Положення «Про розвиток системи неформальної освіти та порядок визнання отриманих здобувачами вищої освіти результатів навчання у БІНПО»;
результатів громадського обговорення освітньо-професійних програм «Педагогіка вищої школи», «Психологія» та «Адміністративний менеджмент» для підготовки здобувачів освіти за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за спеціальностями 011 Освітні, педагогічні науки, 053 Психологія та 073 Менеджмент.
результатів аналізу ринку праці і запитів роботодавців щодо затребуваності фахівців за спеціальностями 011 Освітні, педагогічні науки, 053 Психологія, 073 Менеджмент (ОПП «Адміністративний менеджмент»).
Завідувачка відділом цифровізації освітньої діяльності Світлана Сташенко проаналізувала особливості організації освітнього процесу у БІНПО з використанням освітніх платформ «Профосвіта» та Office 365 (хмарний сервіс Microsoft Teams). У своєму виступі Світлана Вікторівна розкрила можливості та переваги цих платформ для ефективної роботи в умовах карантинних заходів та окреслила перспективи організації освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання у 2022 році.
Голова Ради з якості Володимир Кулішов ознайомив присутніх з теоретичними і практичними аспектами розробленого в БІНПО Положення «Про розвиток системи неформальної освіти та порядок визнання отриманих здобувачами вищої освіти результатів навчання», акцентував увагу присутніх на важливості даного нормативного документу для організації освітнього процесу в сучасних умовах.
Гаранти освітньо-професійних програм «Педагогіка вищої школи» (Володимир Кулішов), «Психологія» (Наталія Торба), «Адміністративний менеджмент» (Ігор Грозний) представили результати громадського обговорення відповідних освітньо-професійних програм. У дискусії взяли участь запрошені ключові стейкголдери:
Василь Ковальчук, завідувач кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського НПУ імені Олександра Довженка, доктор педагогічних наук, професор;
Олена Юденкова, в.о. директора Міжрегіонального вищого професійного училища з поліграфії та інформаційних технологій (м. Дніпро), кандидат педагогічних наук;
Алла Клочко – керівник Громадської організації «Результативний старт ультраактивного розвитку суспільства», доктор психологічних наук, доцент;
Ольга Щербатюк – викладач Білоцерківської філії Академії пенітенціарної служби України, аспірант Київського університету імені Бориса Грінченка.
Володимир Кулішов, гарант ОПП «Педагогіка вищої школи», Алла Лукіянчук, член проєктної групи ОПП «Психологія» та Ігор Грозний, гарант ОПП «Адміністративний менеджмент» представили результати аналізу ринку праці і запитів роботодавців щодо затребуваності фахівців за спеціальностями 011 Освітні, педагогічні науки, 053 Психологія, 073 Менеджмент як у регіонах, так і по Україні в цілому.
Друге засідання Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у БІНПО засвідчило актуальність та затребуваність заходів, що сьогодні сприяють підвищенню якості організації освітнього процесу.