У БІНПО ВІДБУЛАСЯ VII-А МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ З ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЄЮ «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ У СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ»

20.12. 2021

16 грудня 2021 року на базі Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України відбулась VII-а Міжнародна конференція з онлайн-трансляцією «Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих у системі неперервної освіти» за участі і підтримки Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України, ДЗВО «Університет менеджменту освіти», Донбаського державного педагогічного університету, Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, Філії АТ «НЦПК «Өрлеу» Інституту підвищення кваліфікації педагогічних  працівників у Жамбильської області (Казахстан).

У конференції взяли участь науковці з 9 країн – Грузії, Іспанії, Казахстану, Польщі, США, Фінляндії, Таїланду, Камбоджі та науково-педагогічні і педагогічні працівники закладів вищої, фахової передвищої та професійної освіти з 19 областей України. Кількість зареєстрованих для участі у Міжнародній конференції із онлайн-трансляцією сягнула позначки понад 260 учасників.

У роботі конференції взяли участь 21 доктор наук, 31 кандидат наук, педагогічні працівники із зарубіжних та вітчизняних закладів вищої, фахової передвищої та професійної освіти.

Модерували конференцію  Кулішов Володимир Сергійович, заступник директора БІНПО, кандидат педагогічних наук, доцент, та Лукіянчук Алла Миколаївна, вчена секретарка БІНПО, кандидатка психологічних наук, доцентка.

У ході конференції було обговорено низку актуальних питань, пов’язаних з розвитком психолого-педагогічної компетентності педагогів у системі неперервної професійної освіти; зарубіжним досвідом підготовки конкурентоспроможних фахівців в умовах формальної, неформальної та інформальної освіти; технологіями створення інноваційного освітнього простору в системі неперервної освіти; мотивацією професійної діяльності педагогів в умовах оновленої парадигми освіти; розвитком готовності педагогічних працівників до інноваційної діяльності; розвитком конфліктологічної компетентності педагогів у системі неперервної освіти; психологічними засадами розвитку інклюзивного освітнього середовища в сучасному євроінтеграційному просторі.

VII-а Міжнародна конференція з онлайн-трансляцією «Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих у системі неперервної освіти» розпочалася із привітання дитячого Народного художнього колективу «Вокальний ансамбль «Співограй»Центру позашкільної освіти «Соняшник» Білоцерківської міської ради Київської області. Виступ дітей створив позитивну атмосферу для продуктивної роботи всіх учасників.

Із вітальним словом «Професійний розвиток фахівців у суспільстві, яке навчається» звернулась Вікторія Вікторівна Сидоренко, директорка Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти, докторка педагогічних наук, професорка, яка окреслила основні напрями та перспективи діяльності БІНПО.

У роботі Міжнародної конференції взяли участь представники Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук, ДЗВО «Університет менеджменту освіти», зокрема:

Шумік Ірина Володимирівна, генеральний директор директорату професійної освіти Міністерства освіти і науки України, кандидат наук з державного управління;

Саух Петро Юрійович, дійсний член (академік) НАПН України, академік-секретар Відділення вищої освіти НАПН України, доктор філософських наук, професор;

Спірін Олег Михайлович, проректор з наукової роботи та цифровізації ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, член-кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.

З вітальними словами виступили міжнародні учасники конференції, які представили теоретичні та практичні аспекти професійного розвитку фахівців у своїх країнах.

Эльмира Мирзалиева (Казахстан), доктор філософії, завідувач кафедри методики викладання природничих та гуманітарних дисциплін Філії АО «НЦПК «Өрлеу» ІПКПП Жамбильської області, акцентувала увагу на тісній співпраці закладів професійної освіти України та Казахстану, окреслила спільні проблеми та перспективи розвитку.

Володимир Сарабєєв (Польща), доктор біологічних наук, професор Поморської академії м. Слупськ, наголосив на актуальності та своєчасності розв’язання проблем навчання дорослих у системі неперервної освіти.

Ярно Вестхольм (Фінляндія), підприємець, модератор програми для керівників закладів професійної освіти, представив комплексну систему освіти дорослих у Фінляндії, її особливості та юридичний супровід.

Роман Прокопенко (Іспанія), доктор філософії PhD (Економіка), SRO (Програмування), Паис Васко, м. Віторія-Гастейз,  зосередив увагу на європейській моделі освіти дорослих та наголосив на необхідності подальшої співпраці.

Олександр Таборідзе (Грузія), директор Тбіліського центру підготовки та перепідготовки водіїв автотранспорту, поділився досвідом професійної підготовки фахівців у Грузії та висловив сподівання на подальшу співпрацю.

Ельвіра Торговіцька (США), практичний психолог, випускниця БІНПО, майстер Кейтирингової компанії у США, розповіла про особливості підготовки і професійного розвитку фахівців у США.

У роботі Міжнародної конференції взяли участь вітчизняні науковці, тренери, коучі.

Олена Самодумська, докторка педагогічних наук, доцентка, професорка кафедри освіти та управління навчальними закладами Класичного приватного університету (м. Запоріжжя, Україна), виступила з інтерактивною доповіддю «Синопсис гейміфікації освіти дорослих», яка жвавого обговорювалася учасниками конференції.

Ковальчук Василь Іванович, завідувач кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, доктор педагогічних наук, професор, у доповіді: «Проблеми кваліфікаційного розриву в умовах розвитку ринку праці» окреслив проблеми кваліфікаційного розриву в умовах розвитку ринку праці.

Юденкова Олена Петрівна, директорка ДНЗ «Міжрегіональне вище професійне училище з поліграфії та інформаційних технологій» м. Дніпро, кандидатка педагогічних наук, ключовий стейкголдер БІНПО у доповіді «Підвищення інвестиційної привабливості сучасного закладу професійно (професійно-технічної) освіти)» представила алгоритм підвищення інвестиційної привабливості сучасного закладу професійної (професійно-технічної) освіти.

Жук Михайло Васильович, кандидат філософських наук, доцент Комунального закладу «Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти», у доповіді «Неперервна освіта: досвід запровадження проблемно-ресурсного та індикативно-технологічного підходів» охарактеризував досвід запровадження проблемно-ресурсного та індикативно-технологічного підходів у сучасній освіті.

Баркар Вікторія Іванівна, директорка ДНЗ «Білицький професійний ліцей» Донецької області, ключовий стейкголдер БІНПО, у доповіді: «Упровадження інноваційних освітніх і виробничих технологій – ефективний засіб підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників» розповіла про впровадження інноваційних освітніх і виробничих технологій як ефективного засобу підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників.

У рамках Міжнародної конференції працювала студентська секція. Цікавим, інноваційним та актуальним був виступ Лукіянчука Віталія Андрійовича, лікаря-анастезіолога Комунального підприємства «Київська міська клінічна лікарня № 4», асистента викладача кафедри анестезіології та інтенсивної терапії НМУ ім. О.О. Богомольця, здобувача освіти другого (магістерського) рівня спеціальності «Менеджмент» БІНПО на тему: «Практичний складник компетентнісного підходу при підготовці лікарів».

Відкрите інформаційне середовище БІНПО стало платформою для цікавої дискусії між науковцями, педагогами-практиками і ключовими стейкголдерами.

Запис пленарного засідання VII-ої Міжнародної конференції з онлайн-трансляцією «Психолого-педагогічні аспекти навчання дорослих у системі неперервної освіти» можна переглянути на ютуб-каналі БІНПО за посиланням: https://youtu.be/QjdkaYNtW7U