НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ БІНПО ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦІЇ «НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ ТА ЯКІСНОГО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КЕРІВНИХ І ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ» (м. Рівне, РОІППО)

10.12. 2021

10 грудня 2021 року науково-педагогічні працівники БІНПО ДЗВО
«УМО» НАПН України взяли участь у роботі Всеукраїнської науково-
практичної онлайн-конференції «Науково-методичні основи формування
мотивації професійного зростання та якісного підвищення кваліфікації
керівних і педагогічних кадрів», яка відбулась на базі Рівненського
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.
Мета конференції: визначення сутності мотивації професійного
зростання педпрацівника як складової його готовності до компетентнісно-
професійної діяльності та пошук її мотиваторів у системі підвищення
кваліфікації та професійного розвитку педпрацівників.
Напрями роботи конференції:

 • Формування і розвитку мотиваційної сфери особистості педагога в
  системі післядипломної педагогічної освіти.
 • Науково-філософські основи мотиваційного менеджменту як засобу
  побудови ефективної моделі управління процесом підвищення
  професійного рівня керівних і педагогічних кадрів.
 • Емоційно-ціннісний підхід як мотивація освітньої діяльності педагога
  в післядипломній освіті.
 • Педагогічно доцільні інформаційні сервіси як мотивація педагогічних
  кадрів при підвищенні їх кваліфікації.
  На пленарному засіданні із доповіддю «Компетентнісно орієнтовані
  моделі підвищення кваліфікації педагогів в умовах сталого розвитку»
  виступила Вікторія Сидоренко, директорка Білоцерківського інституту
  неперервної професійної освіти, докторка педагогічних наук, професорка.
  Дякуємо організаторам конференції за цікавий формат проведення,
  нагальні питання, що піднімалися під час заходу, організований науковий
  дискурс.