У БІНПО ВІДБУЛАСЯ ОРГАНІЗАЦІЙНА НАРАДА-ЗНАЙОМСТВО ЗІ СТУДЕНТАМИ ПЕРШОГО КУРСУ ОСВІТНЬОГО РІВНЯ «МАГІСТР»

08.12. 2021

6 грудня 2021 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України відбулася організаційна нарада-знайомство зі студентами першого курсу освітнього рівня «магістр» заочної форми навчання спеціальностей 011 Освітні, педагогічні науки, 053 Психологія, 073 Менеджмент (Управління навчальним закладом) та 073 Менеджмент (Адміністративний менеджмент).
З вітальним та мотивуючим словом до здобувачів освіти звернулась директорка БІНПО, докторка педагогічних наук, професорка – СИДОРЕНКО Вікторія Вікторівна, яка привітала студентів зі вступом до закладу вищої освіти, ознайомила з основними напрямами діяльності БІНПО, системою роботи колективу та професорсько-викладацьким складом Інституту. Вікторія Вікторівна познайомила студентів з гарантами освітніх програм: гарант ОПП «Педагогіка вищої школи» – КУЛІШОВ Володимир Сергійович, заступник директора з навчальної роботи БІНПО, кандидат педагогічних наук, доцент; гарант ОПП «Управління навчальним закладом» та «Адміністративний менеджмент» – ГРОЗНИЙ Ігор Сергійович, завідувач кафедри педагогіки,психології та менеджменту, доктор економічних наук, професор; гарант ОПП «Психологія» – ТОРБА Наталія Григорівна, доцентка кафедри педагогіки, психології та менеджменту, кандидатка психологічних наук, доцентка.
Гаранти освітніх програм ознайомили здобувачів освіти зі складом проєктних груп освітньо-професійних програм, розповіли про переваги навчання у БІНПО.
Завідувачі кафедр БІНПО презентували досвід роботи та основні напрями діяльності кафедр (кафедра педагогіки, психології та менеджменту – ГРОЗНИЙ Ігор Сергійович, завідувач кафедри; кафедра методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін – ЄРМОЛЕНКО Андрій Борисович, завідувач кафедри; кафедра технологій навчання, охорони праці та дизайну – САХНО Олександр Володимирович, доцент кафедри).
Щиро раді прийняти в нашу родину БІНПО магістрів – здобувачів освіти, які прагнуть до професійного та особистісного розвитку, до навчання, і для цього обрали БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ!
БУДУЙ СВОЄ МАЙБУТНЄ РАЗОМ З НАМИ!