БІНПО ДОЛУЧИВСЯ ДО ПРОЄКТУ ЄС ТА РАДИ ЄВРОПИ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ ТА РАДА ЄВРОПИ ПРАЦЮЮТЬ РАЗОМ ДЛЯ ПІДТРИМКИ В’ЯЗНИЧНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ (SPERU)»

06.12. 2021

03 грудня 2021 року в рамках діяльності Спільного проєкту
Європейського союзу та Ради Європи «Європейський Союз та Рада Європи
працюють разом для підтримки в’язничної реформи в Україні (SPERU)» (далі
– Проєкт SPERU) відбулася презентація проміжних результатів учасників
проєкту.
Захід відбувся за участю заступниці Міністра юстиції України Олени
Висоцької, керівництва Департаменту та представників Міжрегіональних
управлінь з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції
України.
Одним із спікерів заходу виступив Євгеній ІВАШЕВ, національний
експерт Офісу Ради Європи в Україні у межах діяльності Проєкту SPERU,
завідувач кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну
Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО»
НАПН України.
Стратегічною ціллю Проєкту SPERU є повномасштабне впровадження
в установах виконання покарань динамічної безпеки. Ключовими елементами
динамічної безпеки є застосування фахівцями просоціального моделювання
та мотиваційного консультування під час здійснення соціально-виховної та
психологічної роботи із особами, які демонструють асоціальну поведінку та
висловлюють відповідні переконання.
Одним із пріоритетних та актуальних напрямів співпраці між
Білоцерківським інститутом неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО»
НАПН України і Спільним проєктом Європейського союзу та Ради Європи
«Європейський Союз та Рада Європи працюють разом для підтримки
в’язничної реформи в Україні (SPERU)» є навчання педагогічних працівників
закладів П(ПТ)О методикам просоціального моделювання та мотиваційного
консультування у роботі із деструктивною поведінкою учнів. Педагогічні
працівники закладів П(ПТ)О наголошують, що часто у своїй діяльності
змушені стикатися із проявами деструктивної поведінки учнів. Це, у свою
чергу, негативно впливає на якість освітнього процесу та на його
безпосередніх учасників. За таких умов виникає практична необхідність
ознайомлення педагогічних працівників закладів П(ПТ)О із основами
застосування указаних вище методик. Крім того, важливо пам’ятати, що при
переважній більшості установ виконання покарань функціонують заклади
професійної (професійної-технічної) освіти. Специфікою таких закладів є те,
що їхні учні – це неповнолітні та дорослі засуджені до позбавлення волі.
Під час проекту Євгеній ІВАШЕВ презентував спецкурс «Просоціальне
моделювання та мотиваційне консультування в роботі із деструктивною
поведінкою учнів», результати його апробації на курсах підвищення
кваліфікації з різними групами слухачів. Сучасні ефективні методики
просоціального моделювання та мотиваційного консультування є

універсальними та можуть застосовуватися у роботі із будь-якими особами,
зокрема підліткового віку.