У БІНПО ВІДБУЛОСЯ РОЗШИРЕНЕ ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ

02.12. 2021

30 листопада 2021 року відбулося розширене засідання Вченої ради Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України, на яке були запрошені всі науково-педагогічні працівники Інституту.
На черговому засіданні було розглянуто низку актуальних питань, що стосувалися завершення науково-дослідної роботи Інституту за 5 років, забезпечення академічної доброчесності у сфері вищої і професійної освіти, внутрішньої системи забезпечення і підвищення якості освіти у БІНПО, розвитку партнерських зв’язків із закордонними та вітчизняними освітніми установами, затвердження плану роботи БІНПО на 2022 рік, затвердження плану-графіка підвищення кваліфікації педагогічних працівників державних закладів професійної (професійно-технічної) освіти України на 2022 р.
Провела засідання голова Вченої ради, директорка БІНПО, докторка педагогічних наук, професорка Вікторія Сидоренко. Головуюча зазначила, що питання, винесені для розгляду на Вчену раду, мають особливо стратегічне значення для закладу освіти, адже стосуються основних здобутків Інституту у 2021 році та напрямів і перспектив діяльності БІНПО у 2022 році.
Володимир Кулішов, заступник директора БІНПО, кандидат педагогічних наук, доцент доповів членам Вченої ради про основні аспекти забезпечення академічної доброчесності у сфері вищої і професійної (професійно-технічної) освіти у БІНПО.
Вікторія Сидоренко ознайомила присутніх із інструментами, процедурами та заходами внутрішньої системи забезпечення і підвищення якості освіти у БІНПО.
Ігор Грозний, завідувач кафедри педагогіки, психології та менеджменту, доктор економічних наук, професор представив основні напрацювання кафедри з розвитку партнерських зв’язків із закордонними та вітчизняними освітніми установами.
Про стан виконання НДР «Удосконалення сучасних моделей підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти в контексті формування та розвитку професійної компетентності» (РК № 0117U002381) (01.01.2017 р.-31.12.2021 р.)»: прикладні результати та інновації» доповіла вчена секретарка Інституту, кандидатка психологічних наук, доцентка Алла Лукіянчук.
План роботи Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти за кластерним підходом на 2022 рік презентувала директорка Інституту Вікторія Сидоренко.
Завідувачка навчального відділу Тетяна Щипська ознайомила присутніх із планом-графіком підвищення кваліфікації педагогічних працівників державних закладів професійної (професійно-технічної) освіти України на 2022 р.
Серед іншого, члени Вченої ради затвердили низку наукових та навчально-методичних видань, підготовлених науково-педагогічними працівниками Інституту.
Плідна робота членів Вченої ради дозволила оперативно й конструктивно вирішити всі питання та прийняти відповідні рішення.