У БІНПО ВІДБУЛАСЯ НАСТАНОВЧА КОНФЕРЕНЦІЯ ЗІ СТУДЕНТАМИ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «МАГІСТР»

21.11. 2021

19 листопада 2021 року у Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України відбулася настановча конференція зі студентами заочної форми навчання освітнього ступеня «магістр» спеціальності 073 Менеджмент, 053 Психологія, 011 Освітні, педагогічні науки щодо проходження науково-педагогічної та переддипломної практик.
Практична підготовка здобувачів вищої освіти проводиться з метою поглиблення і закріплення теоретичних знань, отриманих здобувачами освіти в процесі вивчення циклу теоретичних дисциплін, практичних навичок, ознайомлення безпосередньо в установі, організації з особливостями майбутньої професійної діяльності магістрів, відпрацювання умінь і навичок майбутньої професії, а також збору матеріалу для виконання кваліфікаційної роботи магістра.
Із мотиваційною промовою та вітальним словом до студентів звернулася Вікторія Сидоренко, директорка БІНПО, докторка педагогічних наук, професорка, яка акцентувала увагу на важливості і необхідності практичної підготовки магістрів для ефективної майбутньої професійної діяльності, ознайомила присутніх із основними завданнями практики.
Володимир Кулішов, заступник директора БІНПО, кандидат педагогічних наук, доцент, гарант ОПП «Педагогіка вищої школи», ознайомив здобувачів освіти з базами практик та особливостями проходження науково-педагогічної практики студентами спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки, вимогами щодо оформлення звітної документації.
Ігор Грозний, завідувач кафедри педагогіки, психології та менеджменту, доктор економічних наук, професор, гарант ОПП «Адміністративний менеджмент» та «Управління навчальним закладом», розкрив особливості проходження переддипломної практики для студентів спеціальності 073 Менеджмент, наголосив на ключових аспектах підготовки звіту з практики.
Алла Лукіянчук, вчена секретарка БІНПО, кандидатка психологічних наук, доцентка, членкиня проєктної групи ОПП «Психологія» представила основні вимоги щодо проходження переддипломної практики та оформлення звітної документації для здобувачів освіти спеціальності 053 Психологія.
На настановній конференції виступили: Оксана Рудич, доцентка кафедри педагогіки, психології та менеджменту, кандидатка економічних наук, членкиня проєктної групи ОПП «Адміністративний менеджмент» та «Управління навчальним закладом»; Наталія Торба, доцентка кафедри педагогіки, психології та менеджменту, кандидатка психологічних наук, гарант ОПП «Психологія»; Наталія Бабченко, старша викладачка кафедри педагогіки, психології та менеджменту, докторка філософії у галузі освіти, педагогіки, членкиня проєктної групи ОПП «Педагогіка вищої школи».
Інструктаж з охорони праці та безпеки життєдіяльності під час проходження практики провів Олександр Сахно, доцент кафедри технологій навчання, охорони праці та дизайну БІНПО, кандидат сільськогосподарських наук.
Навчально-методичне забезпечення щодо проходження практики та оформлення звітної документації розміщено на офіційному сайті БІНПО (https://binpo.com.ua/2021-рік/ ;Розділи Здобучам і Експерту з якості освіти).
Бажаємо здобувачам освіти успіхів і вдалої практичної підготовки для набуття нових фахових компетентностей!