У БІНПО ВІДБУЛОСЯ УРОЧИСТЕ ВІДКРИТТЯ ШКОЛИ ЛІДЕРІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

10.11. 2021

08 листопада 2021 року у Білоцерківському інституті неперервної
професійної освіти ДЗВО «УМО» НАПН України розпочала роботу Школа
лідерів професійної освіти (ШЛПО).
Науково-педагогічні працівники БІНПО працюють над розробленням
компетентнісно орієнтованих моделей підвищення кваліфікації педагогів
професійної освіти в умовах сталого розвитку. Школа лідерів професійної
освіти – результат наукових пошуків і апробації здобутків прикладного
наукового дослідження «Удосконалення сучасних моделей підвищення
кваліфікації педагогів професійної освіти в умовах сталого розвитку»
(державний реєстраційний номер наукового дослідження 0121U108611,
відповідно до постанови Президії НАПН України від 01.02.2021 р. № 1-2/2-
12).
Науковий керівник Школи – Вікторія Сидоренко, директорка БІНПО,
докторка педагогічних наук, професорка. Модератор Школи – Андрій
Єрмоленко, завідувач кафедри методики професійної освіти та соціально-
гуманітарних дисциплін, кандидат політичних наук, доцент
Упродовж 2021 року відповідно до Плану роботи БІНПО науково-
педагогічні працівники опрацьовували актуальні аспекти розвитку лідерства,
зокрема: «Трансформація сутності поняття «лідерство» у контексті
світоглядних традицій», «Комунікативна компетентність особистості як засіб
розв’язання професійних протиріч», «Виклики і перспективи розвитку
лідерських якостей у системі професійної освіти ХХІ ст. (оцінки та
рекомендації експертів Організації Об’єднаних Націй, Європейського Союзу
та Організації Економічного Співробітництва та Розвитку)» та інші.
Практична реалізація компетентнісно орієнтованої моделі підвищення
кваліфікації Школа лідерів професійної освіти стала можливою завдяки
багаторічній співпраці Білоцерківського інституту неперервної професійної
освіти та Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у
Дніпропетровській області, підтримці даного проєкту директором НМЦ ПТО
у Дніпропетровській області Віктором Василиненком.
Відкриття «Школи лідерів професійної освіти» відбулося в дружній
атмосфері творчої співпраці колективу БІНПО і керівників закладів П(ПТ)О
Дніпропетровської області.
Зі вступним словом виступила Вікторія Сидоренко, директорка
БІНПО, докторка педагогічних наук, професорка, виступ якої став
камертоном очікувань і запитів слухачів. Короткий мотиваційний виступ

об’єднав учасників заходу навколо розв’язання проблеми менеджменту та
лідерства в діяльності керівника. На прикладі діяльності БІНПО Вікторія
Вікторівна окреслила напрями розвитку закладу освіти в сучасних умовах на
засадах лідерства. Ці положення набули розвитку у виступах завідувачів
кафедр Білоцерківського інституту та провідних спікерів «Школи лідерів
професійної освіти».
Презентацію Школи лідерів професійної освіти, завдань і напрямів
роботи здійснив Андрій Єрмоленко, завідувач кафедри методики
професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат
політичних наук, доцент.
Ігор Грозний, завідувач кафедри педагогіки, психології та
менеджменту, доктор економічних наук, професор, закцентував увагу на
кадровому потенціалі як одному з головних аспектів командної роботи та
лідерських рішень.
Продовжуючи питання розвитку лідерства, Євгеній Івашев, кандидат
юридичних наук, доцент, завідувач кафедри технологій навчання, охорони
праці та дизайну, зосередив увагу на професійних якостях управлінця як
лідера.
Завершив урочисте відкриття Школи лідерів професійної освіти
Володимир Мандрагеля, доктор філософських наук, професор, окресливши
філософське підґрунтя розвитку проблеми лідерства в освіті.
Цикл занять «Школи лідерів професійної освіти» розпочався
семінарським заняттям Андрія Єрмоленка на тему: «Розвиток лідерської
компетентності керівних кадрів закладів професійної освіти в умовах
сталого розвитку». Жваву дискусію викликали питання балансу лідерства та
керівництва в управлінській діяльності. Заняття заклало підґрунтя для
подальшої комунікації в рамках роботи Школи лідерів професійної освіти.